Hobrovej


Amtssygehuset, Hobrovej.


Hobrovej ved Møllen.


Bryggeriet Urban. Aalborg Aktiebryggeri, Hobrovej 42

Intro

Er den gamle landevej til Hobro, deraf navnet, den er en del af den ældgamle hærvej, der løber hele vejen gennem Jylland og videre ud i Europa.

''' "Ad den vej har pilgrimme, som ad søvejen kom til Aalborg fra Island og Norge, vandret for at nå til Rom og Det hellige Land eller andre valfartssteder. Ad den er tusinder af okser drevet sydpå, og ad den rejste aalborgensere ud og fremmede ind."*''' Hobrovej er også del af den hovedlandevej (Aalborg-Hobro-Randers-Århus-Skanderborg-Horsens-Vejle-Snoghøj), Generalvejkommission af 1778 gennem en vejforordning fastlagde i 1793. Hovedlandevejene skulle forbinde provinserne og skulle normalt have '''"en bredde på 20 alen, fordelt på en "stenvej" på 8-9 alens bredde, en 4-6 alen bred jordvej samt en sti for gående. Desuden skulle de forsynes med grøfter og vejtræer**.''' Frem til 1900 var området omkring Hobrovej stort set ubebygget med våde engstrækninger mod øst og højtliggende bare marker mod vest. En af de første bebyggelser ved Hobrovej var Forsørgelses- og tvangsarbejderanstalten, der blev bygget i 1896. Året efter flyttede sammenslutningen af bryggerierne "Urban" og "Limfjorden": Aalborg Aktie Bryggerier ind i et nyt stort bryggeri vest for Hobrovej, hvorom der snart voksede et villakvarter frem. Omkring 1900 blev flere villaer opført ved Gammel Kærvej og østsiden af Hobrovej, og i 1911 kom det nye Aalborg Amts Sygehus til (nu Sygehus Syd).

Se flere billeder fra Hobrovej [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8Hobrovej2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 her] Olesen: Vi byggede s. 13* Aalborgs historie bd. 5 s. 38, 208 DKO s. 949**