Ho kirke


Ho Kirke. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv


Ho Kirke. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv


Ho kirke


Ho kirke


Ho kirke


Ho kirke


Ho kirkegård


Tegning af Ho kirke


Tegning af Ho kirke fra 1856

Intro

Den lille middelalderkirke ser måske ikke ud af meget udefra, men den rummer adskillige helt unikke stykker kirkeinventar, blandt andet Danmarks ældste kirkeskib.

Bygningen

Koret og skibet er fra omkring 1450, våbenhuset fra omkring 1820. Klokken hænger i en blytækt tagrytter fra 1968 over skibets vestende. Indvendig i koret og skibet er der seks nicher, hvoraf den ene muligvis har indeholdt et piscina (et vandkar til at vaske altersættet) med afløb.


Kirkeligt genbrug

En del af kirkens enestående middelalderinventar er i dag på henholdsvis Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Der er dog stadig en del interessant inventar tilbage i kirken, som bærer præg af tidligere tiders fattigdomsdrevne genbrug.

For eksempel har den nuværende altertavle fra 1753 dele af en gammel tavle fra omkring 1600. Malerierne, som sandsynligvis stammer derfra, forestiller Jesu korsfæstelse med Maria og Johannes (i midten) og Moses med stav og lovtavler og Jesus med evangeliebogen (i fløjene). Figurerne er afbildet i usædvanligt lange skikkelser.

Fra en sengotisk tavle stammer 17 træfigurer, som ligeledes har fundet ny anvendelse i kirken. Tre er arrangeret som krucifiksgruppe, fire har fået plads på renæssance-prædikestolen og resten hænger på kirkens vægge og pulpitur. Af lidt mere raffineret snit ses desuden syv figurer fra en sengotisk sidealtertavle, der nu er fordelt på pulpiturbrystningen og korets sydvæg. Gruppen har sandsynligvis forestillet Marias Himmelkroning og omfattet en Gudfaderfigur, der nu står i Oksby Kirke.

Kirkens præsterækketavler er helt usædvanlige. De udgøres af kirkens to gotiske alterstager i messing, der bærer indgraverede præstenavne fra før 1500 op til i dag.

Ved alteret ses en præste- og skriftestol fra 1700 af genbrugte renæssancepaneler.


Danmarks ældste kirkeskib

Særligt bemærkelsesværdigt er det ene af kirkens kirkeskibe. Det smukke navnløse skib er Danmarks ældste og blandt de ældste bevarede i Norden. Orlogsskibet fra omkring 1600 er udstyret med 24 kanoner og en morsom galionsfigur forestillende en tykmavet, nøgen mand med turban. Skibet blev restaureret i 1968-69, hvor bl.a. den originale farvesætning genetableredes. Foruden det gamle orlogsskib prydes kirkerummet af en bark med navnet ”Valparaiso” fra 1904.


Kilder

Lønne, Ål, Ho, Oksby. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.