Ho


Undersøgelser ved Kjelst. Huse fra vikingetid. Foto: Varde Museum

Intro

Ho ligger på geest-randen ud til marsken. Ho Ladeplads var et af de store udskibningssteder for Varde.

Rundt om Ho Bugt ligger bebyggelsen på geest-randen ud til den smalle marsk. I Ho finder man den fredede præstegård med haveanlæg samt byens kirke fra midten af 1400-tallet. Øst for kirken ligger anløbspladsen, Ho Ladeplads, der havde sin storhedstid som udskibningssted og ladeplads for Varde købstad frem til slutningen af 1700-tallet, hvor besejlingsforholdene i Ho Bugt blev vanskeliggjort af tilsanding. Mod syd ligger Ho Klitplantage, som er anlagt i 1921 og udvidet i 1942.