Hjultorvet


Hjultorvet. Hedeselskabets hovedbygning i Viborg

Intro

Viborg er en gammel embedsmandsby med mange offentlige institutioner. Den store administrationsbygning på Hjultorvet 9 er opført i 1868 til Kreditforeningen. Det kgl. danske Hedeselskab overtog ejendommen i 1906...

Viborg er en gammel embedsmandsby med mange offentlige institutioner. Den store administrationsbygning på Hjultorvet 9 er opført i 1868 til Kreditforeningen. Det kgl. danske Hedeselskab overtog ejendommen i 1906. Indtil 1979 var det herfra, selskabet administrerede virksomhedens aktiviteter inden for dræning, hedeopdyrkning, læplantning og plantagedrift. Hedeselskabet blev stiftet i 1866. Det fik en helt central rolle i det gigantiske arbejde med at omdanne især Jyllands vidtstrakte hede- og mosearealer til landbrugsjord. I dag ligger Viborg Stiftsmuseum i bygningen. Publikum kan på alle tre etager se udstillinger om byen og egnens historie. ''Talegaver vandt over tyskerne'' Den 9. april 1940 om morgenen rykkede tyske tropper over den danske grænse. Ved frokosttid nåede en motoriseret fortrop frem til Viborg, hvor en deling gjorde holdt på Hjultorvet. Kommandanten bemærkede straks Hedeselskabets hovedbygning. Han konkluderede, at den imposante bygning måtte være byens rådhus. Han lod sin ordonnans hejse hagekorsflaget i selskabets flagstang. Herefter stillede han krav om at få huset stillet til rådighed for værnemagten. Selskabets direktør måtte igennem svære forhandlinger, før det lykkes at få værnemagten til igen at rømme kontorerne. For også at undgå, at tyskerne igen brugte flagstangen, fik direktøren den pillet ned. I maj 1945 kom flagstangen tilbage på sin plads.