Hjulgyden 20, Lærkegård


Lærkegård ca 1930


Lærkegård til venstre og Gauerslund smedje til højre set fra gauerslundgård

Intro

Lærkegård er i Gauerslund ejerlav gård nr. 6, matr. nr. 14. Ejerforholdene er kendt tilbage til 1634

Lærkegård.
I 1634 var Jens Madsen Boesen gårdfæster, og han efterfølges før 1651 af sønnen Mads
Jensen Boesen. I 1688 er gården delt mellem Morten Olufsen og Lauritz Bang. I 1730 dør
fæsteren på den ene halvgård, Lauritz Madsen, og enken gifter sig med Niels Iversen,
men det er noget småt og forfaldent det hele. I 1733 er der kommet nye fæstere på begge
halvgårdene. Den ene halvgård består af 16 fag huse i forfalden tilstand og med en besætning på "2 forarmede Bæster, 2 Køer, 1 Kalv oc 3 Faar". Mads Mogensen, født 1690, er fæster til 1759, da sønnen Hans Madsen, født 1732, giftede sig (22.5.) med Else Sørensdatter Hviid, født 1733. Hun døde allerede i september 1768, og 19.11.1768 giftede han sig med Maren Tygesdatter, født i april 1726.- Maren døde i januar 1792, og Hans Madsen i november 1797. - Sønnen af første ægteskab, Mads Hansen, født 1759, giftede sig 19. juni 1792 med Sidsel Jørgensdatter Ravn, født i april 1767, og året efter, den 18. juni 1793, køber han sin halvgård af Jens C. Bolvig på Nebbegård, der hidtil har ejet den. Prisen var 798 rdl., men derudover måtte Mads Hansen udføre en del nærmere fastsatte arbejder for Bolvig, såsom kørsel, daglejerarbejde m.v., og så beholdt Bolvig endda jagt- og fiskerirettighederne. Endelig skulle køberen sørge for, at en vis mængde træ blev hugget, slæbt hjem, kløvet og stablet på Nebbegård. Prisen må nok anses for at have været i overkanten. Bygningerne består af 3 længer med i alt 30 fag, og de takseres til 250 rdl.

Den anden halvgård havde i 1733, 24 fag huse i god stand, og der var 3 bæster, 2 køer og 7 får. Det var Jens Nielsen Skrædder, der havde dette fæste. Han var født i begyndelsen af 1670-erne og giftede sig ca. 1698 med den jævnaldrende Maren Liboriusdatter. De havde fæstet, til sønnen Jens Jensen han overtog det omk. 1740, da han giftede sig med Anne Christensdatter, født 1717. Da hun døde i juni 1760, stod Jens Jensen alene med 5 børn, så det var nok kærkomment, at der et par år senere kom en frier til datteren Maren Jensdatter. Hun var født 1742 og blev 9. juni 1763 gift med Ole Pedersen fra Mørkholt. Han har muligvis lært hende at kende, når han kom forbi for at besøge sin morbroder Peder Olufsen i Brejning Mølle. Ole Pedersen døde i juli 1788, og da var sønnen
Peder Olesen 24 år gammel. Han giftede sig 29. januar 1790 med Anne Nielsdatter,
født 1767. De må have købt halvparten af gården til selveje, måske i forbindelse med
brylluppet, for de sælger ca. 1810-15 til Mads Hansen, der således får hele gården samlet.
Peder Olesen og Anne Nielsdatter overtager da gård nr. 14 i Gauerslund. Så er gård nr. 6 altså igen samlet i begyndelsen af 1800-tallet. Bygningerne er vel repareret lidt, og måske er noget blevet nedrevet og andet taget i brug i forbindelse med købet af den anden halvgård, men såvel i 1802 som i 1813 er gården takseret lavest i Gauerslund til brandforsikring, henholdsvis til 500 rdl. og 250 rbd. Gården får matrikel nummer 14.

Sønnen Hans Madsen, født 1793, giftede sig 10. april 1824 med Ane Kirstine Pedersdatter, født 1795 i Nørup. De overtog i 1831 gården, hvor hans forældre kom på aftægt. Faderen døde i februar 1835 og moderen 3 år senere. Gården blev ombygget i 1846. Hans og Ane fik i 1834 en datter, Ane Hansen, som 6. juni 1857 giftede sig med Niels Jacobsen, født 1829 i Brøndsted. De overtog gården, men den har vel trængt til nyere bygninger, så de byggede i 1874 en ny gård ANESMINDE (se gård nr. 1) og flyttede derhen.

Lærkegård blev solgt til Terkel Pedersen. Han var født 1829 i Kollerup og havde tjent her i
sognet, til han 11. november 1856 blev gift med Mikkel Laugesens datter (gård nr. 13)
Kirsten Mikkelsen, født 1835. De havde haft gård i Ørum, men har vel ønsket at komme
hertil, da der blev en gård til salg. Sønnen Peder Terkelsen, født 22. september 1857 i
Ørum, overtog gården omkr. århundredskiftet og byggede en del om i 1918-19. Han solgte
1937-38 til Søren Aage Knudsen, en søn fra Qvistgård, gift med Maja Devantier. Der var
23 td. land med en besætning på 2 heste, 6 køer, 5 ungkvæg og 4 svin.
1958 solgte
Knudsen til Knud Tind Sørensen. Han er født 8.2.1918 og havde i ca.
5 år haft Krogbuskevej nr. 107. Han giftede sig 4. juni 1955 med Mette Martesen, født
17.6.1930, og som sagt købte de Lærkegård 1958. Knud Sørensen har altid haft jerseybesætning p.g.a. mælken. Der var normalt godt 20 køer og desuden nogle ungkreaturer, til dels i lejede stalde.

Fra: Preben Mikkelsen: Gauerslund I, 2005