Hjulgyden 10, Gammelgård


Gammelgård sidst i 1920erne


Gammelgård 1994

Intro

Gammelgård er i Gauerslund Ejerlav gård nr. 7, matr. nr. 16. Gården er en halvgård og dens jorder er delt mellem forskellige matrikler .

Gammelgård
Har indtil begyndelsen af 1700-tallet været én gård, som sandsynligvis har været placeret
der, hvor nu Gammelgård ligger. Den har været en gård på størrelse med de andre i byen,
men i dag er der tale om flere forskellige: Gauerslundgård, matr. nr. 12. KROGBUSKEVEJ 144. Gammelgård, matr.nr. 16. HJULGYDEN 10. Højgård, nu nedrevet. Fælleshåb, (se gård nr. 13). FÆLLESHÅBVEJ 15.

Gammelgård er en halvgård, hvoraf den anden er Gauerslundgård. Gårdenes jorder har været delt ud på andre gårde: Højgård (nu nedrevet) og Fælleshåb. Peder Iversen Hviid, født 1676, havde datteren Mette Pedersdatter Hviid, som ca. 1730 giftede sig med Søren Madsen, født 1692 i Andkær. (Han var søn af Mads Terkelsen på gård nr. 14.) Søren tog nu navnet Hviid. Det er nok i forbindelse med hans død nytårsdag 1769, at Niels Thomsen Breining køber gården. Han var i forvejen ejer af flere huse og jorder i Brejning, og han fortsatte med at købe jord i Gauerslund, så denne gård i 1790 havde et hartkorn på 11½ td., en stigning i Niels Breinings ejertid fra 2½ td. Bygningerne var vel ikke noget at råbe hurra for. Der var tre længer på i alt 35 fag med en forsikringssum på 280 rdl. Men Niels Breining havde som sagt andre huse og ejendomme , og desuden var han en overgang
ejer af Gauerslund kirke. Han skal have været lidt af en særling, og det menes, at han
er den sidste, der blev begravet inde i kirken, en ret der tilkom ejeren. Han døde omkring 1800, boende hos datteren Sidsel (født 1777) og hendes familie på gård nr. 16 (Frifeltvej) i Håstrup. Han var ikke i stand til at klare sig selv eller sine ting i de sidste år. Anders Sørensen fra gård nr. 4 flyttede nu ind som aftægtsmand sammen med sin kone, og deres søn Terkel Andersen, født 1777, overtog gården nogle få år senere ved sit ægteskab med Maren Jørgensdatter, født 1781. Hun døde i april 1829. Datteren Inger Cathrine Terkelsdatter, født 30. september 1809, overtog husholdningen, og hun giftede sig 4. august 1832 med Søren Pedersen, født 18. september 1807 som søn af Peder Sørensen på den anden halvgård, Gauerslundgård. Ingers fader og hendes gamle mormor blev
boende som aftægtsfolk på gården, som de unge nu overtog. Den nye matrikel i 1820erne
gav gården nr. 16.

I september 1843 døde Søren Pedersen, og Inger giftede sig 20. juli 1844 med den jævnaldrende Hans Nielsen, født i Eltang. Han kom således til gård, kone og tre børn, samt en svigerfader med i købet. Han døde et par uger før jul 1852. Mormoderen var død i juli 1843 (Kirsten Nielsdatter). Inger blev enke igen i 1853. Hun drev selv gården (til dels med sønnen Peder Sørensen, født 1840, som gårdbestyrer), indtil datteren Dorthe Sørensen, født 20. februar 1844, den 6. april 1877 giftede sig med Mikkel Christian Sørensen. Han var født 2. juledag 1839 i Højen og havde været bestyrer på Børkop Mølle, før de blev gift. Nu overtog de gården, og Inger Cathrine var på aftægt til sin død i marts 1881. Dorthe og Mikkel Sørensen fik en plejesøn, Hans Sørensen Olsen, født 1874.
10. april 1891 giftede murer Peder Madsen Pedersen, født 1867 i Pjedsted, sig med Anne
Mette Hansen Rasmussen fra Børkop Mark. De købte nu Gammelgård, som blev drevet
ved siden af P. M. Pedersens murervirksomhed. Det betød, at den unge kone til tider havde over 20 mand på kost, dels murersvende, dels gårdens folk m.v. De solgte gården til Johs. Andreassen i 1907, men beholdt selv ca. 21 td. land jord syd for Gauerslund by ned mod banen. Her byggede de 1907-08 HØJGÅRD. Der blev købt ca. 8 td. land til fra Gauerslundgård, da den blev udstykket i 1916, og desuden købtes der nogle små stykker fra andre steder, så gården kom op på 32 td. land agerjord + 7 td. skov i Andkær Sønderskov.

Højgård var bygget, så der var plads til udlejning, og der var altid 1-2 hold lejere på gården, og det var en nødvendighed af hensyn til økonomien. Datteren Gerda og hendes mand, Magnus Møller (fra Gern) overtog gården i 1928, og P. Madsen Pedersen flyttede til "Hytten" på Kirkebakken i Børkop. Han døde kort efter, og et pantebrev i Højgård blev opsagt, hvilket betød en stram økonomi for Gerda og Magnus Møller. Men ved flid og sparsommelighed klarede de sig igennem. I 1972 købte kommunen det hele. Gården blev nedrevet i løbet af to dage i 1974, og da var jorden udstykket til parcelhusgrunde. Det er området Høgevej, Falkevej, Lærkevej m.v. i Børkops udkant, men altså under Gauerslund ejerlav. Møller byggede selv et parcelhus, der ligger på det sted, hvor gårdspladsen tidligere lå (Høgevej 14).

Foran er nævnt, at GAMMELGÅRD i 1907 overtoges af Johannes Andreassen, som omkring 1912-15 solgte til Peder Bjerre, der lagde jorden sammen med FÆLLESHÅB (se
gård nr. 13). Bygningerne blev solgt til Henrik Axel. – Hovedbygningen – og måske mere
– er bygget i 1904. I 1929 vendte Hans Sørensen Olsen (som foran nævnt er han plejesøn fra Gammelgård) hjem fra England, hvor han i mange år havde opholdt sig og tjent store penge som smørgrosserer. Han ville nu gerne købe sit barndomshjem, men Henrik Axel ville ikke sælge, så direktør Olsen købte i stedet Gauerslundgård. Efter Henrik Axels død købte Olsen Gammelgård, hvor noget af hans familie skulle i gang med noget hønseri. Der blev bygget hønsehus med plads til 100 høns, hvilket var meget dengang. Det blev dog aldrig rigtig til noget, og i 1936 solgte Olsen gården til Peder Pedersen, der indrettede et pensionat for kvindelige DKI -patienter. Han havde kontrakt med institutionen og havde normalt ca. 20, men i spidsbelastningsperioder helt op til 29 pensionærer i alle aldre, dog hovedsagelig ældre. I 1970 overtog P. Pedersens søn og svigerdatter, Egil og Ruth Pedersen, pensionatet, som fra midten af 70erne blev lejet af Børkop kommune. Egil Pedersen var stadig ejer og vært. Der var mange gange 6-8 pensionærer på stedet, som var normeret til 10. Fra 1995 var der ikke pensionat længere, men Ruth og Egil Pedersen udlejede en del af huset til Erik Zinck i Vejle, født 1953. Han indrettede behandlingshjemmet ”Stop op” for 12 unge mennesker med misbrugsproblemer. I 1997 købte han ”hele gården”, og behandlingshjemmet
blev udvidet til at kunne tage 18 ad gangen. - Der er kun 8331 m² jord til den
gamle gård.