Hjortkær skole


Skolen i Gl. Hjortkær


Skolen med den nye fløj med bl.a. gymnastiksal, sløjdsal og lærerindebolig indviet 14-10-1955


Udvidelsen med bl.a. gymnastiksal, sløjdsal og lærerindebolig


Udvidelsen med bl.a. gymnastiksal, sløjdsal og lærerindebolig

Intro

Til erstatning for den gamle skole i Gesthede byggedes i 1901 en ny skole på en plads, der måske har været en slags midtpunkt i den ældgamle landsby, der tidligere lå samlet her.

Skolen blev bygget i røde mursten og fik skifertag. Bygmester var Hans N. Hansen - kaldet Hans Snedker - fra Hjortkær. I 1912 byggedes en lærerbolig til skolen, så man nu kunne ansætte gifte helårslærere. Fra 1913 valgte man derfor at føre skole hele året, så de små børn gik i skole 2 dage om vinteren og 4 dage om sommeren - og de store omvendt. Hermed kunne man spare en vinterlærerinde. Ved sognerådsvalget 1917 var der igen stort flertal for vinterlærere/lærerinder, hvorfor der var brug for mere plads. Hjortkær skole blev derfor ombygget, så der var to skolestuer med ny forgang - og en lærerindebolig (?). Vagn Husted skriver bl.a. om skolen, hvor han var elev i perioden 1926-33: "Der var to skolestuer med vinduer mod syd. I nordsiden var der to indgangsdøre - en' til den lille skolestue og en' til den store. Først kom man ind i en forstue - et aflangt smalt rum - og derfra førte en dør ind til de respektive skolestuer. I begge forstuer var der et vindue, så der kunne komme lidt lys ind. I hver af skolestuerne var der store vinduer med mat glas i de nederste ruder. Skolestuerne var temmelig højloftede. Den store ret rummelig til 20-30 børn, og den lille knap så rummelig." For enden af bygningen var tørvehus og lokummer. I 1955 gennemførte man en større modernisering af hele skolen. Der blev bygget gymnastiksal med tilhørende omklædnings- og bruserum. Gangarealet blev fornyet, og på første sal indrettedes en sløjdsal og en ny lærerindebolig. Udvendigt blev der bygget toiletter samt læ- og cykelskur. Efter 1955 faldt elevtallet, og interessen for at søge ansættelse som lærer ved så lille en skole var begrænset. Derfor blev skolen nedlagt i 1962 med den forudsætning, at alle 5 skoler i Grimstrup sogn skulle nedlægges og erstattes af en centralskole, hvilket skete ved bygningen af en ny skole i Grimstrup - Egekratskolen - i 1972.

Fra 1901 var der kun ansat vinterlærere ved Hjortkær skole. Først fra 1913 ansattes faste skoleledere/lærere. I 1913 ansattes Niels Augustinus Andersen. Han var 25 år og gift. Han var en dygtig og populær lærer, men allerede i 1917 døde han fra kone og lille datter. I perioden 1917-21 hed læreren Ingvard Hansen Mosegård, dimitteret fra Nr. Nissum i 1913. I 1921 kom der igen et ungt lærerpar til Hjortkær. Det var lærer Alfred O Jensen og hans kone "fru" Jensen. Familien Jensen rejste igen fra byen i 1927 til en stilling på Sjælland. Atter kom en ung lærerfamilie til Hjortkær. Det var Lene og Jørgen Christian Nielsen. De var først i trediverne og kom fra Østjylland. J. C. Nielsen blev på skolen som førstelærer, indtil han blev pensioneret i 1958. Herefter flyttede familien til Bramming. Helårslæreren 1958-61 hed Otto Lindbjerg. Han var dimitteret i Kolding i 1957. I 1960-61 hed læreren Karen Elise Langdal (født Nielsen 24/10 1928) fra Kolding. Dimitteret fra Haderslev i 1950.

I perioden 1901-62, hvor Hjortkær skole fungerede, var der en del vinterlærere/vinterlærerinder ansat: 1901-02 og 1904-05: H. P. Jensen fra Hjortkær. 1902-03: Rasmus Hansen. 1903-04: Søren Pedersen fra Holsted Stationsby. 1905-06: Anders Andersen fra Maribo. 1906-07: Hans Jørgen Hansen. 1907-08: Kristian Hansen Sneum født 25/8 1885 i Sneum sogn. Dimitteret Ribe 1906. Kom senere til Nordby skole og blev viceinspektør K. H. Sneum skriver: "Vinteren omfattede 7 måneder - 15. okt.-15. maj -. Lønnen var 225 kr. uden kost - som bønderne rundt på gårdene kvit og frit gav mig hele vinteren". 1908-09: Sofus Frederiksen fra Tønning. 1909-10: Anton Torsen. 1910: F. J. O. Poulsen, født 9/4 1889 i Løgten nord for Århus. Løjtnant. 1910-11: Thomas Juncher fra Gørding. 1911-12: Amorsen Qvist fra Esbjerg. 1917-18: Marie Blok. Nielsen 1918-19: Ane Cathrine Lindegård fra Staby. 1919-20: Sofie Pedersen. 1920-21: Kristine Led. Sørensen fra No i Ringkøbing Amt. 1921-22: Ida Iversen. 1922-42: Alma Jensen fra Tjæreborg. Alma havde ikke lærereksamen men et årskursus fra Hoven Kvindeseminarium. Alma faldt hurtigt til i sognet og deltog i bl. a. amatørteaterarbejdet med de andre unge. I over 20 år var Alma Jensen vinterlærerinde i Hjortkær, men i 1942 blev hun alvorlig syg og døde. 1942-43: Marie Junker. 1943-44: V. Antonsen. 1944-55: Ellen Christensen, født 11/7 1907 i Sallinge, Svendborg Amt, Dimitteret Langs 1929 og senere gift landmandskone fra Omme. 1955-57: Thora Krogshede fra "Nygård" i Guldager. 1958-59: Karen Elise Langdal (tidl. lærer ved skolen).

I 2005 opstod planerne om at bruge Hjortkær skoles bygninger som socialpædagogisk opholdssted. Initiativtagerne var ægteparret pædagog Anni Andersen og lærer Klaus Knudsen fra Hejnsvig. Opholdsstedet skulle være for 5-6 belastede unge mellem 13 og 18 år, og der skulle ansættes 10-12 medarbejdere Helle kommune var velvilligt indstillet over for planerne, men naboerne klagede - dog uden at få medhold. Omkring nytårsskiftet 2005-06 skete der omfattende hærværk på skolen med masser af ituslåede ruder og ødelagt inventar, hvilket fik initiativtagerne til at droppe planerne om opholdsstedet. Siden er Hjortkær skoles bygninger fjernet.

Vagn. M Husted: Fra en landsby i Vestjylland (1991). Vagn M. Husted: En landsby i Vestjylland (2000). Andreas Jensen: Lidt om Hjortkær skoles historie. Harald Nielsen: Fra det kommunale skolevæsen i Ribe Amt 1870-1970. Artikler fra dagbladet Vestkysten d. 23.10.05, 02.12.05 og 16.06.06.