Hjortkær-Jyllerup skole


Lærer Peder Tellesen og elever fotograferet foran den gamle stråtækte skole


Mindestenen for Hjortkær-Jyllerup skole

Intro

Efter i årtier at have holdt skole i forskellige "skolehuse" i Hjortkær og lejede "skolestuer" i Jyllerup, valgte man at gå sammen om opgaven at drive skole, da afstanden til Årre skole var alt for stor. I 1833 byggede man dertil et skolehus i Gesthede, der lå nogenlunde midt mellem de to landsbyer

Hjortkær-Jyllerup skoles første lærer hed Peder Pedersen. Han var - i 1834 - 24 år gammel og ugift. Samme år var der 15 Hjortkær-børn + Jyllerup-børnene. I 1840 hed læreren Gabriel Jørgensen - 19 år og ugift. Børnetallet det år var 18 Hjortkær-børn + Jyllerup-børnene. I 1845-1869 hed læreren Anders Chr. Lauridsen. Han var i 1845 32 år gammel og gift. Børnetallet lå omkring 16-18 Hjortkær-børn + Jyllerup-børn. I 1870-71 var Jens Eg Hansen vinterlærer på skolen. Han stammede fra en gård i Hjortkær. I 1880 var Niels Poulsen Iversen - 35 år - skolelærer. Han boede "til leje" på en gård i nærheden. I perioden 1882-87 var Søren Nielsen - Søren Skuellærer - vinterlærer. Han fik kost og logi på en gård lige i nærheden af skolen. I 1887 blev han tilbudt en bedre stilling ved skolen i Omme. Han blev gift og købte jord, hvorpå han byggede en lille ejendom. Her boede familien i mange år. I 1887-89 var Gregers Peder Gregersen vinterlærer i Hjortkær. Han flyttede senere til Gjesing og blev gårdejer og landstingsmand. Den sidste lærer ved Gesthede skole hed Peder Tellesen. Han var lærer på skolen fra 1891 til den lukkede i 1900. Det sidste år underviste han børnene i en stue på en gård i Jyllerup. Var skolen mon ved at falde sammen? Peder Tellesen blev gift med en datter fra en slægtsgård i Hjortkær, og gården er stadig i familiens eje.

I 1991 indviedes en mindesten for Hjortkær-Jyllerup skole. Stenen er rejst i et hjørne af en mark for enden af et læhegn - lige ved vejen mellem Hjortkær og Fåborg - omkring en km. fra Hjortkær. Initiativtagerne til mindestenen var Vagn Husted, Bramming (tidl. Hjortkær), Ib Jensen og Henry Schultz (begge Hjortkær). På stenen står: "170 meter sydsydøst lå 1833-1901 Hjortkær-Jyllerup skole. Stenen rejst 1991" Mester for inskriptionen er Vagn Husted.

Vagn M. Husted: En landsby i Vestjylland (2000) Jydske Vestkysten: Mindesten for en gammel skole (1991)

''Publiceret''