Hjerting Kirke


Hjerting Kirke

Intro

Hjerting Kirke er indviet i 1992. Den er bygget op omkring skulpturer af Robert Jacobsen i samarbejde med arkitekten Alan Havsteen-Mikkelsen.

Hjerting var en del af Guldager Sogn til 1983. Først i 1980´erne begyndte arbejdet med at få bygget en kirke i Hjerting. Byggeudvalget tog sit udgangspunkt i alterudsmykningen, der skulle være af billedhugger Robert Jacobsen. Kirken blev så tegnet ud fra en suite af figurer, der skulle sidde på altervæggen.

Hjerting Kirke blev indviet i 1992, og den nye kirke skulle afløse den vandrekirke af træ, der lå på stedet. Før vandrekirken blev opstillet, brugte man en kirkesal i det nuværende posthus på Gammel Guldagervej. En kirkesal, som man delte med den lokale metodistmenighed.

Kirken ligger på en kunstig høj og er tegnet af arkitekten Alan Havsteen-Mikkelsen i samarbejde med Robert Jacobsen. Kirkebyggeriet er inspireret af den traditionelle vestjyske landsbykirke med hvælvinger. Den er hvidkalket og med blytag. Det ottekantede kirkerum får sit lys fra et stort nordvindue, og lyset reflekteres af et lyst trægulv. Tårnet står frit ved siden af bygningen. Konfirmandbygning og kontorlokalerne ved kirken er hvide med rødt tegltag.

Døbefonden, alterudsmykningen, glasmalerierne og lysestagerne er udført af Robert Jacobsen. Kirkesølvet er udført af Erik Sjødahl og er tegnet af Havsteen-Mikkelsen. Orglet er fra 1994 og af Carsten Lunds Orgelbyggeri.

Hjerting Kirke blev præmieret af Esbjerg Byfond i 1995.

Altervæg
Hjerting kirke har ikke nogen altertavle, men er bygget op omkring en altervæg, der skulle være udsmykket med Robert Jacobsens figursamling ”Rosenborgsuiten”. Robert Jacobsen lavede dog nye figurer til kirken, da de oprindelige var for små. Materialet til figurerne er hentet fra fiskernes hverdag i form af skrot fra havnen, som Robert Jacobsen gik og købte.

Figursamlingen er typisk for den figurative del af Robert Jacobsens kunstproduktion, som han selv kaldte for ”dukkerne.” De er inspireret af afrikanske og mexicanske skulpturer.

Robert Jacobsen følger en gammel skik, at motiver fra Det Gamle Testamente anbringes til venstre for Kristus og motiver fra Det Nye Testamente til højre for Kristus. Således er omdrejningspunktet for de sytten figurer Kristus. Til venstre ses Adam og Eva under kundskabens træ, et par keruber og en engel i form af en svævende astronaut. Ved Kristus udstrakte arme står Maria og Johannes. Til højre for Kristus ses Kristus, der går på vandet og til venstre for ham Peter, menneskefiskeren med sit net og til højre en fisker med net og torsk. Øverst ses solen og nordstjernen.

Døbefond
Hjerting Kirkes døbefond, der står i kirkerummets midte, hvor der er højest til loftet, er skabt af Robert Jacobsen. Døbefonden er ottekantet, inspireret af kirkerummets form og hugget i bornholmsk granit på en plade af lysere, portugisisk granit. Dåbsfadet er ligeledes skabt af Robert Jacobsen og er af messing. Det er fremstillet i Skt. Petersborg. Der er indgraveret tre fisk som et symbol på treenigheden, Fader, Søn, og Helligånd. Fiskene kaldte Robert Jacobsen spøgende ”Hjerting Laks”.

Glasmalerier
Der er fem glasmalerier af Robert Jacobsen i Hjerting Kirke. To af dem er placeret over dørene mod sydøst og sydvest i kirkerummet. De er abstrakte, men gengiver farver og lys i himmelen og havet, skyerne og regnen over Ho Bugt. Tre af dem er placeret i våbenhuset og er cirkelrunde. Disse nonfigurative billeder har påsken som tema med opstandelsens gule farve som hovedelement.

Orgel
Hjerting Kirkes orgel er bygget af Carsten Lunds Orgelbyggeri i Birkerød og er fra 1994. Det har 33 stemmer, tre manualer og pedal. Det er tegnet i samarbejde med kirkens arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen og orglets konsulent Lasse Ewerløf. Lidt usædvanligt sidder organisten i selve kirkerummet.

Altersølvet og lysestager
Robert Jacobsen døde, før arbejdet gik i gang med kirkesølvet, og arbejdet blev overladt til kirkens arkitekt Havsteen-Mikkelsen. Det er bygget op af klassiske runde og ovale former. I stedet for dåbskande til dåbsvand er der en lille spand af messing. Altersølvet blev udført af sølvsmed Erik Sjødahl fra København.

Lysestagerne i Hjerting Kirke er udformet af Robert Jacobsen. De har fået form efter de miner, som fiskerne stødte på efter Anden Verdenskrig, til minde om de omkomne fiskere.

Præstetavle
1987-1991 Dorrit Bille
1987-1999 Svend Erik Sørensen
1991- Arne Mårup
2000- Kræn Christensen
2007- Georg Græsholt

Kirkeklokke og tårn
Hjerting Kirkes hvidkalkede tårn står frit et stykke fra kirken med én klokke, støbt af Eijsbouts i Holland i 1983. Den har indskriften ”Hjerting Kirke, Gud til ære.

Kirkegård
Hjerting Kirkes kirkegård er tegnet af landskabsarkitekt Hans Kirchner i samarbejde med kirkens arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen. Den blev indviet samtidig med kirken i 1992. En del af kirkegården var oprindeligt en landbohave, og i kirkegårdens sydlige del er havens gamle frugttræer bevaret.

Kilder: Hjerting Kirkes hjemmeside: www.hjertingkirke.dk, Jyske Vestkysten 15.11.92, 23.8.92, 02.01.02 Esbjerg Kommunes hjemmeside: www.esbjergkommune.dk