Hjerting Fiskeriforenings forhandlingsbog fra 1913 - 1919

Intro

Tiden hvor Hjerting Fiskerihavn blev planlagt og drøftet. Medlemsliste over foreningens medlemmer.

[http://hjertinglokalarkiv.dk/wp-content/uploads/2014/09/Hjertingfiskeriforenings-Protokol-fra-1913.pdf http://hjertinglokalarkiv.dk/wp-content/uploads/2014/09/Hjertingfiskeriforenings-Protokol-fra-1913.pdf]

''Publiceret''