Hjerting


Hjerting, hvor fiskerlejet og havnen i dag er erstattet af lystbåde og sommerturister. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005


Gadeparti fra Hjerting, ca. 1900

Intro

Hjerting var tidligere Vardes vigtigste ladeplads, og i 1700-tallet var det den travleste havn på den danske Vadehavskyst. Der var intet havneanlæg, da man ladede og lossede ved lavvande, mens fartøjerne lå på vaden.

Udskibningssted

Hjerting er omtalt første gang i 1291. Hjerting Fiskerleje optræder i 1607 i lensregnskaberne som Hjerting Nye Fischerleye.

Hjerting var udskibningssted for købstaden Varde med eget toldsted fra 1692 og trafik til Holland, Tyskland og Norge. Udskibningsstedet havde sin storhedstid i 1700-tallet, hvor Hjerting var den største havn på den danske vadehavskyst. Udskibningen skete fra åben strand. Med anlæggelsen af Esbjerg havn i 1869 var Hjertings rolle som udskibningssted udspillet. Byens gamle kerne er til dels velbevaret. Hjerting er i dag næsten vokset sammen med Esbjerg, men vejforløbet vidner stadig om trafikken fra Varde ned til ladepladsen.

Hjerting Badehotel

Hjerting kro (1690) havde sommergæster allerede før 1879. Den daværende kro brændte i 1914 og blev genopført på samme sted med navnet Hjerting Badehotel. Hotellet, som i dag hedder Hotel Hjerting, ligger på Strandpromenaden 1.