Hjerpsted


Stranden ved Hjerpsted. Foto: Henrik J. Møller


Jugendstilshuset i Hjerpsted. Foto: Henrik J. Møller


Jugendstilshuset i Hjerpsted. Foto: Henrik J. Møller


Hjerpsted Toldsted. Foto: Henrik J. Møller


Hjerpsted Toldsted. Foto: Henrik J. Møller


Hjerpsted præstegård. Foto: Henrik J. Møller


Hjerpsted gamle skole. Foto: Henrik J. Møller


Gammel gård i Hjerpsted. Foto: Henrik J. Møller


Gammelt hus i Hjerpsted. Foto: Henrik J. Møller


Gammelt hus i Hjerpsted. Foto: Henrik J. Møller


Gammel gård i Hjerpsted. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Hjerpsted, en geestlandsby med vestslesviske træk.

Hjerpsted er en vestslesvigsk geestlandsby og vejby. Den er en smukt bevaret, uudflyttet landsby med de i middelalderen 10 gårde liggende langs et snoet vejforløb med små forbindelsesgader. Mange originale og velbevarede huse/gårde i vestslesvigsk byggestil men arkengab over døren, omgivet af lave kålgårdsdiger i en usædvanlig og sjælden landsbystruktur. De fleste huse er øst-vest vendte.
Kirken ligger for sig selv, og der er kort afstand til Vadehavet. Landsbyen nævnes første gang 1340, udskiftedes 1774-75 og dens navn betyder ”ujævnhed” eller ”høj”. Hvilket passer godt med at landsbyens huse er placeret langs det højeste koteforløb.
I byens sydøstlige ende ligger den fredede tidligere præstegård. Midt i byen ligger forsamlingshuset Vennelyst, oprettet 1907, indrettet i en bondegård. I den sydvestlige del af byen et par gode eksempler på huse med typiske Jugendstiltræk fra o. 1900, bla. Hjerpstedvej 26 som er bygget i 1908.
De velbevarede huse er længehuse med høj rejsning. Tagene er primært belagt med strå eller tegl. Landsbyen er omfattet af en bevarende lokalplan.

Litteratur
Sønderjyllands Amts kulturmiljøudpegning
Vadehavet Kulturarvsatlas 2007, Kulturarvsstyrelsen, s. 100-101.
Sønderjyllands Amt 85.
Trap Danmark, 5 udg. Tønder amt.

Kulturarvsstyrelsen - HjerpstedGeesten er det tørre land, som grænser op til den lavere liggende marsk og dermed skaber en naturlig højning at bo på. Geesten er samme landskabstype som bakkeøerne, nemlig områder, der ikke blev skyllet væk af smeltevandet på dets vej mod vest fra isbræen på den jyske østkyst.
Geesten når enkelte steder helt ud til Vadehavet unden mellemliggende marsk, bl.a. ved Emmerlev Klev vest for Højer, hvor Det fremskudte Dige begynder.

Geestranden er grænsen mellem marsk og geest. Her ligger gårde og landsbyer som en perlerække ned mod marskens rigdomme.

Begrebet geest anvendes i hele det danske vadehavsområde fra Varde ådal i nord til grænsen ved Tønder i syd.
Vadehavsøerne Fanø, Rømø, Sild, Amrum og Før er geest-øer og altså rester af landskabet før sidste istid.