Hjemstedgård


Hjemstedgård. Foto: John Frederiksen

Intro

Den fredede Hjemstedgaard er et smukt eksempel på en velbevaret vestslesvigsk gård.

Hjemstedgaard er en smuk, gammel vestslesvigsk gård, der med nænsom hånd er restaureret, så den i dag fremstår som i sin storhedstid. Overalt er det svære håndhuggede tømmer bevaret, ligesom de for egnen så typiske flisedækkede vægge og kakkelovne.

Hjemstedgaard, der blev bygget i 1641, umiddelbart efter stormflodskatastrofen, har i sin nuværende skikkelse eksisteret i næsten 400 år. I 1965 blev gården købt af familien Møller, der påbegyndte et omfattende restaureringsarbejde. Gården føres nu videre af 2. generation. Fra gården sælges de såkaldte Hjemstedduge.