Hjelmerstald


5 hestedrosker, pladsen mellem Hjelmerstald og Peder Barkesgade, m. Vor Frue Kirke i baggrunden. Ca. 1900-1920

Intro

Hjelmer betyder hest. Her lå staldområdet for Aalborgs ældste slot, der lå sydvest for Mølle Plads. Ved ombygningen af huse og udgravninger har man her dybt i jorden fundet store mængder af gammel hestegødning.

Den 12. juni 1876 søgte beboerne i Hjelmerstald om, at ders gade måtte komme til at hedde Hjelmgade. Dette blev afslået af byrådet, som ønskede at beholde byens karakteristiske gamle gadenavne.

Aalborg byrådsforhandlinger 93/76 Gadeskilt