Hjelm


Hjelm

Intro

Hjelm har altid været indhyllet i mystik, som den ligger dér ud for Djurslands kyst. I middelalderen var øen centrum for en konflikt mellem kongen og de fredløse under Marsk Stig, som opførte tre borge på den lille ø.

Den største af Marsk Stigs borge lå dér, hvor det nuværende fyrtårn fra 1854 ligger, nemlig på øens højeste punkt. Borgen har været bygget af træ og bindingsværk, beskyttet af palisadehegn, og forborg med dobbelt voldgrav. I 1306 erobrede Erik Menved borgene på Hjelm, og brændte dem af. Umiddelbart herefter dækkedes de afbrændte rester med et tykt lag ler, som om man ønskede at genopføre borgen.


Marsk Stigs fæstning, Kastelbakken, har tronet på øen som en stejl bakke ud mod skrænten på øens vestside. Bakken har været kronet af en vold med palisadehegn og udstyret med mindst 3 flankeringstårne i træ. Erik Menved stormede borgen i 1306, og de mange fund af armbrøstpilespidser og spydspidser tyder på kamp. Herefter blev borgen nedbrændt og fuldstændigt destrueret. Kastelbakkens tårne er utvivlsomt det, der har langt grund til vendingen: " Haver Hjelm nu få't horn?"


Skådebakken ligger idag som en bakke, der er let eroderet af havet. Den rager fra højdedraget ud over sandstranden på øens sydøstlige hjørne. Bakken er af beskeden størrelse og giver indtrykket af et mindre kystforsvar. Navnet "skåde" kommer af at skue eller holde udkig, og fæstningens rolle har tydeligvis været at varsle om angribere fra søsiden mod syd og øst. Her er højst sandsynligt tale om et lille tårnhus i træ med adgang over den tørre grav via en lille vindebro. Skådebakken formodes også ødelagt i 1306 af Erik Menved, men de beskedne rester af borgen siger ikke noget herom.


Da kong Erik Klipping blev myrdet i Finnerup lade, Sankt Cecilia Nat i 1286, dømmes rigets Marsk, Stig Andersen og ni andre riddere og væbnere fredløse for mordet. Mordgåden er aldrig opklaret, men Marsk Stig og hans mænd flygter til Hjelm under den norske konges beskyttelse og opfører tre borge på øen. Her driver de sørøveri og falskmøntneri, idet tilfangetagne møntmestre blev tvunget til at trykke mønter og derved forværre rigets pengevæsen. Især ved Kastelbakken og Fyrbakken er der fundet rester af møntproduktion. Konflikten med Marsk Stig eskalerer til en krig mellem Danmark og Norge, der ebber ud ved Marsk Stigs død i 1293.