Hjarnø Kirke


Hjarnø Kirke. ©Horsens Museum

Intro

Hjarnø kirke er en af Danmarks mindste kirker. Hjarnø Kirke ligger i Hjarnø Sogn, som hører under Hedensted Provsti og Haderslev Stift. I 2011 var der 82 sognebørn. Kirkens alder er usikker, men meget tyder på at den stammer fra 1200 tallet.

Hjarnø kirke
Hjarnø Kirke består af et lille kor, et lille skib og et våbenhus. Det er svært at sige, hvor gammel kirken er. Flere steder oplyses det, at kirken er opført i 1500-tallet, men de seneste studier tyder på, at den i virkeligheden er fra 1200-tallet. Våbenhuset er en yngre tilbygning. Kirken er bygget i en blanding af rå og kløvede kampesten. Der er aldrig blevet opført et regulært tårn, men i kirkens vestlige ende blev der i 1877 bygget en lille tagrytter til kirkeklokken. Ved kirkegårdsdigets østlige del kan man se flere gravsten fra 1700-tallet. Fund i kirken
Da man i 1964 brød kirkegulvet op, blev der bl.a. fundet tre middelaldermønter og et låg fra et såkaldt krismatorium (en beholder til hellig olie). Den ældste af mønterne stammede fra Erik Klippings regeringstid (år 1259—1286). Fundet af mønterne taler for, at kirken stammer fra 1200—tallet. Det er også næsten så sikkert som amen i kirken, at selve kirkestedet er gammelt, og den stående stenkirke kan nemt have haft en trækirke som forgænger. Kirkens inventar
Hjarnø Kirkes inventar stammer fra vidt forskellige tidsperioder. Granitdøbefonten er romansk (fra 1200—årene). Kirkeklokken er fra første halvdel af 1400—tallet og bærer en dansk indskrift med påkaldelse af Jomfru Maria og Sankt Paulus. Fadet i døbefonten er sydtysk og stammer fra tiden omkring år 1575. Kalken og alterlysestagerne er fra 1600-tallet. Kirkens altertavle er lavet i 1805 af billedskæreren Jens Hiernøe. Blandt det nyere inventar er også det specielle kirkeskib, som hænger ned fra loftet. Det er udformet som et vikingeskib, hvilket er sjældent men ikke længere unikt blandt danske kirkeskibe.