Hjarnø Fyr


Hjarnø Fyr er opført i 1902. Fyrtårnet, som hjælper de sejlende gennem Hjarnø Sund, er 4,5 meter højt. ©Horsens Museum

Intro

Hjarnø Fyr er opført i 1902. Fyrtårnet, som hjælper de sejlende gennem Hjarnø Sund, er 4,5 meter højt. Fyret er kommunalt drevet. Det firkantede trætårn er et såkaldt forfyr, der danner fyrlinje med et bagfyr. Fyret fungerer som et ledefyr, der markerer sejlretningen i det vanskelige farvand.

Fyret under den tyske besættelse
Under den tyske besættelse af Danmark 1940-45 skulle alle fyrtårne slukkes ved mørkets frembrud. Slukningen af fyrtårnene var en del af det mørklægningspåbud, den tyske besættelsesmagt havde udstedt for at besværliggøre de engelske bombeflys muligheder for at navigere ved hjælp af landkending. Det var smart set fra et tysk perspektiv, men det gjorde det imidlertid ekstra farligt at være på søen i danske farvande efter mørkets frembrud.

Dampskibet S/S AGDA ramte søminer på vej mod Endelave De slukkede fyrtårne har formentlig været en medvirkende faktor til at dampskibet S/S AGDA den 15. januar 1944 kom ud af kurs på vej mod Endelave. AGDA sejlede i rutefart mellem Horsens, Hjarnø, Snaptun og Endelave, men dampskibet mødte sit endeligt, da det påsejlede to søminer nær Møllegrunden uden for Horsens Fjord. Skibet blev sprængt i stumper og stykker, og alle de 10 ombordværende passagerer og de fire besætningsmedlemmer omkom.

Eksplosionerne kunne høres vidt omkring og fiskefartøjer fra Endelave, Hjarnø og Snaptun sejlede straks ud for at lede efter overlevende. Desværre uden held - man fandt kun vragrester. Ulykken ramte det lille samfund på Endelave hårdt, og den tragiske begivenhed huskes stadig af mange. På øen blev der rejst en mindesten for de omkomne, og der findes i dag et lille museum i den gamle præstegård, hvor man kan se en mindeudstilling om forliset.
De omkomne var skibsfører Carl Mortensen fra Endelave, maskinmester Leo Jensen og matros O. K. Lundgren fra Horsens samt matros Harald Petersen fra Endelave. Desuden passagererne gårdejer Ejner Hoe, skoleelev Carl Johan Hoe, fru Agnes Johanne Rasmussen, hr. Poul Hansen Zederkopff, skibsfører Valdemar Sørensen samt frøken Laura Edith Petersen (alle fra Endelave). Fabrikant Darling Nielsen fra Horsens, mejerist Svend E. Petersen fra Nørre Vium, frøken Karen Margrethe Røgler og missionær Anna Søndberg var også blandt de omkomne. Æret være deres minde.