Hjallese Kirke


Grundstens nedsættelse


Hjallese kirke


Altertavlen


Hjallese kirkes 25 års jubilæum. Nu med kunst på gavlen og plænen.


Kunst foran Hjallse kirke

Intro

Den første kirke var fra 1100-tallet og blev nedbrudt i 1570'erne. I 1700-tallet blev der bygget en Rytterskole som senere erstattedes af en anden skole. Og endelig i 1983 blev den nye Hjallese kirke indviet som stadig ligger på stedet.

Den oprindelige kirke blev første gang omtalt i et dokument fra 1183. Heri skænkede biskop Simon Hjallese kirkes indtægter til nonnerne fra Nonnebakken som lidt efter flyttede til Dalum kloster.

Kirken var den 9. juli 1534 rammen om den fynske adels kongevalg af prins Christian (den tredje).

Kirkens menigheds område og indtægter voksede for en tid da Hunderup menighed i 1532 blev lagt ind under Hjallese kirke. Efter reformationen i 1536 overtog Dalum kirke imidlertid rollen som sognekirke.
Og i 1571 blev Hunderup atter langt ind under Albani sogn.

I 1576 fik Lensmand Jørgen Marsvin kongens tilladelse og gavebrev på kirken i Hjallese. Han havde lov at nedbryde kirken og kirkeladen og anvende materialerne til eget brug, hvilket blev hovedygningen på Hollufgård.

Den romanske granit døbefont som nu befinder sig i Dalum kirke stammer måske fra Hjallese kirke. Dalum var jo tidligere klosterkirke og havde derfor ikke dåbsret, hvorfor det kan tænkes at fonten er overtaget fra den nedlagte kirke i Hjallese.


I 1721 blev der på grunden hvor den gamle kirke havde ligget, opført en af Frederik den 4.s rytterskoler.
Skolen lå på stedet i over 150 år og blev først revet ned i 1878, hvorefter man opførte en ny skole samme sted. Denne blev over tid delvis nedbrudt og ombygget. Skolen fungerede til 1966 og blev nedbrudt i 1968.

Den gamle tavle, som fortalte om de danske rytterskoler, kan idag ses i hovedbygningen til Hjalleseskolen, Solbærvej 5, Hjallese. Stenen har været indmuret i skole bygningerne i Hjallese.
I april 1969 blev det første udvalg vedrørende en ny kirke i Hjallese nedsat.
I 1971 blev grunden udlagt til offentlig område af Odense kommune, hvor man specielt havde et kirkebyggeri i tankerne.
Efter en tid med nedbrud i projektet kom der igen gang i planerne da grunden i juli 1978 endelig blev overtaget. Året efter godkendte Kirkeministeriet projektet ligesom Odense byråd godkendte lokalplanen, og i efteråret 1981 blev detailplanen også godkendt.
Kirken blev tegnet af Odense-arkitekten Ebbe Lehn Petersen og planerne for området omkring kriken blev udarbejdet af landskabsarkitekt Niels Junggren Have.
Den 17. februar 1982 blev det første spadestik og den 3. august var der grundstensnedlæggelse. Man ønskede at skabe en forbindelse mellem den gamle kirke og den nye, så der blev hentet sten fra Hollufgård, Dalum kirke og fra den udgravning som havde været på stedet.
Den 5. november 1982 blev der holdt rejsegilde, og under et år senere den 11. september 1983 blev kirken indviet af biskop K. C. Holm.
Over tid er udsmykningen ændret og nyt kommet til i kirken og i 2002 begyndte en om- og tilbygning. I april 2003 kunne ombygningen indvies, og de nye og ombyggede lokaler som køkken, depotrum, præstekontor, organistkontor, mødelokale samt konfirmandlokaler blev præsenteret.
I 2008 fejrede kirken 25 års jubilæum.

Præsterne:
Poul Schmidt- Møller
1983 - 1993

Knud Kibsgaard Riis
1984 - 1988

Bent Nielsen
1988 - 1995

Kirsten Jørgensen
1993 - 1998

Karsten Højrup Petersen
1995 - 2000

Lisbeth Petersen
1999 -

Kristian Lund Petersen
2000 - 2010

Bente Hjul Johanssessen
2001 -

Lene Crone Nielsen
2010 -