Hjallese


Torpgården i Hjallese


Luftfotografi af Torpgården i Hjallese.


Luftfotografi, udsigt over bebyggelsen Folkebo på Hjallesevej. I baggrunden ses Skt. Knuds Gymnasium og Odense Sygehus


Bystævnet i Hjallese. Billedet tilhører Erling Lykke

Intro

Hjallese er nævnt første gang af Simon Bisp i Odense i 1186. Dengang i formen Hielløse. Forleddet er sandsynligvis hjald, der kan betyde fjæl eller bræt, muligvis hentydende til det materiale, som hegn er lavet af. Efterleddet er ’-løse’, der m betyder eng eller overdrev.