Hjadstrup


Sprøjtehus i Hjadstrup

Intro

Hjadstrup er nævnt første gang 1404 i formen Hiøltorp. Navnets skiftende middelalderlige former vanskeliggør en tolkning. Forleddet er rimeligvis afledt af et mandsnavn, måske Hialm. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.