Hjørring Fattiggård

Intro

De fleste fattiggårde blev bygget i midten af 1800 tallet, fattiggårdene blev brugt til at huse områdets svage medborgere, dem der ikke kunne tage vare på sig selv, og som området havde pligt til at understøtte. Ifølge P. Horns ”Hjørring i Fortid og Nutid 1243-1943” lå der i 1800-tallet nogle

Arkivalier fra Hjørring Fattiggård Fortegnelse over beboere [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=bc0c8aaf7edc4ea49d1a73f677560f34 1910 - 1941] Hovedbog [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=20268cc3b0f847a3b5d9804fb335e183 1925 - 1935] Bikassebog [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=7bac3e3b84da4c2a91d8fe6e8f7e03a4 1918 - 1927] Reglementer og bespisningsreglementer samt kontrakter mellem Svane & Løve Apotekerne og fattiggården [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=620c7ea41ce44fbeae087ea28a584306 1916 - 1938] Kassebog [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=088dbb882c094a53a38914cbcdd99c4e 1910 - 1918] [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=ae9a3a34a73645f38be6584ccebd2fac 1928 - 1936] [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=7bdc5527a6dc4506b85da527f6290121 Inventarliste] Forplejningsdage: [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=01c35913c4fc47f6b1eb1747b27f03db 1910 - 1917] [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=eb7f75a6ad474c5085b154600e3f2abb 1927 - 194]

Fattiggårdene havde deres storhedstid fra midten af 1800-tallet. Alle, der modtog fattighjælp, mistede også en række borgerlige rettigheder fx retten over deres ejendele, valgretten samt retten til at indgå ægteskab. Livet på fattiggården var således indrettet efter at det skulle være så uattraktivt som muligt at være på offentlig forsørgelse. Ifølge P. Horns ”Hjørring i Fortid og Nutid 1243-1943” lå der i 1800-tallet nogle forskellige fattighuse i Hjørring, men fra midten af 1800-tallet samlede man de fattige på Hjørring Fattiggård, de i dag har adressen Overgade 7. [http://vendsysselwiki.dk/index.php/Hj%C3%B8rring_Fattigg%C3%A5rd I kan læse mere om Hjørring Fattiggård her]