Hjørring Biografteater


Kinografen


Den gamle Biograf

Intro

Hjørring Biografteater blev opført af Hjørring kommune i 1908 ved siden af det daværende elværk, et år efter Kinografen blev opført i Brinck Seidelinsgade, og to år efter at byens første biograf, Kosmorama på Torvet, så dagens lys.

Den kommunale biograf i Søndergade virkede stort set uden ændringer indtil 1950, hvor kommunen lod opføre en ny biografbygning ved siden af den gamle, som efterfølgende blev revet ned.

Følgende beskrivelse af hvordan det var at være biografgænger i Hjørring i 1940erne tyder på, at det var tiltrængt med en ny biograf:
”...nede i bunden af det stærkt skrånende gulv var fastgjort et lærred, som en osende kakkelovn i højre side havde sværtet, således at billedet blev meget uklart i denne side... Kinoma-skinen var af den gammeldags, larmende slags med kulbuelys, som skulle justeres mange gange under en forestilling, ellers forsvandt lyset ganske af sig selv. Når det skete, sendte det velopdragne publikum en mand op i operatørrummet for at meddele, at nu manglede de billeder, og så blev der skruet på stængerne - og der blev lys - under syden, brusen og sprutten. Døren til operatørrummet stod altid åben under forestillinger-ne for kulstængerne osede forfærdeligt under forbrændingen.”
Kilde: Mogens Heiselbæk