Hjørnegård, Stubdrupvej 154, Højen


Hjørnegård set fra syd.


Hjørnegård set fra sydøst med Daugårdsminde i baggrunden

Intro

Matr. nr: 2b Ejerlav: Stubberup by Sogn: Højen Herred: Jerlev

Hans Hansen Kaltoft, matr. nr. 6 i Stubdrup, køber i 1833 matr. nr. 2b af Jens Henriksen, Stubdrupgård, for 500 rigsdaler i sølv. Kaltofts enke, sælger i 1856 gården til Søren Jensen Ravn. Dennes enke, Else Cathrine Rasmussen, sælger den 9. marts 1893 matr. nr. 6 og 2b til Mikkel Mathiesen, som den 18. juni 1905 sælge til Hans Andersen Krogh. Denn river i 1929 de gamle udlænger ned og opfører nye. Kroghs plejesøn Jørgen Hansen overtager gården i 1934 ved Kroghs død.