Hirschfänger


Hirschfänger-sabler, 1801. Sablerne har oprindeligt tilhørt Odenses borgerlige jægerkorps. Det mindede lidt om nutidens hjemmeværn og blev etableret i 1807. Sablerne findes nu på Møntergården i Odense.

Intro

Odenses borgerlige jægerkorps mindede lidt om nutidens hjemmeværn og blev etableret i 1807. Jægerkorpset fungerede i første halvdel af 1800-tallet, og var bevæbnet med sabler kalder hirschfängere.

Jægerkorps og rytterkorps Efter Svenskekrigene oprettede man et jægerkorps og et rytterkorps i Odense. Begge havde til formål at beskytte byen mod en ny besættelse.
Svenskekrigene
Frederik III erklærede svenskerne krig i 1657, men det skulle vise sig at blive en katastrofe for Danmark. I januar 1658 marcherede de svenske tropper over isen til Danmark. Først nåede de til Fyn, hvor danskerne led nederlag i slaget ved Tybrind Vig. Herfra fortsatte de sejrrigt gennem landet mod København. Krigen endte med freden i Roskilde i februar 1658, hvor Danmark stod tilbage som en amputeret nation. De store østdanske områder Skåne, Halland og Blekinge faldt i svenske hænder.

Frederik d. III’s overmodige svenske krigserklæring blev en katastrofe, der endte med freden i Roskilde i 1658. Den danske stat var på randen til udslettelse, og det var kun pga. dygtigt diplomatisk arbejde og alliancer med Nederlandene og England, at det lykkedes at slå den svenske konge Karl Gustav ved slaget ved Nyborg.

Det var altid civilbefolkningen, der betalte den højeste pris for krigene - og denne krig gik hårdt udover Fyn. De fleste gårde og købstæder blev plyndret af den svenske hær, der ikke blot tog værdigenstande, men også korn, dyr og såsæd. Efter krigen stod Danmark tilbage, som en amputeret lilleputnation. De store østdanske områder Skåne, Halland og Blekinge faldt i svenske hænder.

Det militariserede samfund
I perioden fra Svenskekrigenes afslutning i 1659 til den Store Nordiske Krig i 1720 steg Danmarks udgifter til militæret markant.
Det satte også sit markante præg på Odense. Mange af byens borgere tjente en ekstra skilling ved at indlogere soldater. I samme periode blev den første kaserne i Odense ligeledes opført.
En stor del af byen levede derfor helt eller delvist af den markante militarisering af det danske samfund.

Læs mere
- om Svenskekrigene på Wikipedia.

Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.