Hindsgavl Bro


Materialhuset, lokaltkendt som Fiskerhuset, fotograferet 1997


Beenshuset ved Hindsgavl Bro, fotograferet 1997


Fiskerhuset ved Hindsgavl bro ca. 1905.


Materialhuset, også kaldet Fiskerhuset


Husene her har rummet godsets ladefoged, væver og kusk.


I "Beenshuset" boede omkring 1800 godsets skytte. Ca. 1870-1920 boede godsets væver her, hvorfor huset også er blevet kaldt "Væverhuset".

Intro

Ved Hindsgavl Bro opstod i 1700 og 1800-tallet en klynge af arbejderhuse.

Hindsgavl har altid haft en ladebro, og senest da godset i 1763 købte øen Fænø blev det første hus bygget. Det var det karakteristiske materialhus, der fra 1835 husede godsets fisker og så blev kaldt fiskerhuset. Øst herfor byggedes omkring 1770 Ladefogedhuset til bolig for Rasmus Ladefoged. Senere boede godsets væver her. Øst herfor kom så Ny Ladefogedhuset, der på et tidspunkt kom til at rumme godsets kusk og blev til Kuskehuset. Sydligst ligger det hus, der har fået det mærkelige navn Beenshuset. Her boede omkring 1800 godsets skytte. Ca. 1870-1921 boede den sidste væver her, og huset blev kendt som Væverhuset. Middelfart Kommune overtog området i 1921 sammen med det meste af Hindsgavlhalvøen. Husene blev fortsat lejet ud, indtil man i 1990erne begyndte at sælge dem til privateje. Man må færdes på vejen, men skal huske, at strandeng og haver er privat område.