Hindsgavl Allé


Adlerhus, porthus til Hindsgavl, set fra Middelfart-siden.


Alléen over markerne. De gamle syge elmetræer er fældet, men erstattet af træer, der om få år vil genskabe den gamle alléstemning.


Hindsgavl Allé i 1920erne. Et herlig vue ud over markerne med Lillebælt i det fjerne.


Alléen på Adlerhusvej - en del af den pompøse vej fra Middelfart til Hindsgavl Slot.

Intro

Kammerherre Adeler lod en ny allé føre op til sit nye slot ....

Hindsgavl Allé gik fra Middelfarts Skovgade gennem porthuset Adlerhus til Hindsgavl slot. Selv om jernbane og Brovejen har påvirket linieføringen, er det stadig muligt at følge vejen fra by til herresæde. Alleen i kanten af skoven blev skabt af kammerherre Adeler efter bygningen af slottet i 1784. Den var forbeholdt herskabet. Godsets arbejdere og fæstere var henvist til den gamle vej over markerne, se denne.