Hindsels


På gavlen mod gården står tallet 1760, der er årstallet for opførelsen af hovedbygningen. Den blev opført af Peder Isager, der under hans ejerskab gjorde Hindsels til et centrum for Brødremenighedens missionsvirksomhed.


Hindsels ligger omgivet af en smuk park. På herregården tilbydes to lejligheder med Bed and Breakfast


Hindels ligger på Thyholm med udsigt over Limfjorden og Mors

Intro

Hindsels ligger ud til Limfjorden på Thyholm. Herregården kendes fra middelalderen, hvor den hørte under Børglum bispestol. Fra 1658 til 1746 var herregården delt i en Vester og Øster Hindsels, hvorefter den blev samlet til én herregård igen. Siden 1827 har familien Overgaard ejet Hindsels.

''Historien om Hindsels'' Hindsels hørte i middelalderen under Børglum bispestol, hvor Lars Rød var lensmand i 1487. Efter reformationen i 1536 overgik Hindsels til kongen. Man ved ikke meget om Hindsels før 1647, hvor Johan Brockenhuus måtte pantsætte Hindsels for efterfølgende at sælge herregården til en tidligere ejers bror, Caspar Gersdorff. Da Caspar Gersdorff døde i 1658, arvede hans døtre godset. Datteren Lisbeth Sophie var gift med Melchior Juel og Elisabeth var gift med Matthias Budde. Det endte med en deling, og i næsten 100 år var Hindsels nu delt i en Vester og Øster Hindsels. I 1746 købte Frederik de Leth begge dele af Hindsels, som blev samlet til én herregård igen. Han døde i 1751, hvorefter Peder Isager købte herregården. Han fik en stærk tilknytning til Brødremenigheden, og Hindsels blev centrum for udbredelsen af Brødremenighedens kristne lære med ledende personer fra bevægelsen, der ofte boede på herregården. I 1804 købte Hans Jakob Lindahl Hindsels. Han var en af tidens såkaldte godsspekulanter, og han solgte alle fæstegårde fra og solgte Hindsels igen i 1808 med god fortjeneste. I 1827 købte Niels Overgaard Hindsels. Siden da har herregården været i denne families eje med Askov Overgaard som ejer i 2017. ''Markante ejere'' -1536: Børglum bispestol 1751-1774: Peder Isager 1804-1808: Hans Jakob Lindahl 1827-1857: Niels Overgaard Læs mere om Hindsels på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/hindsels danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hindsels hovedbygning et trefløjet anlæg i mørkerøde mursten i ét stokværk med gavlkvist mod gården og haven og med halvvalmede gavle på sidefløjene. Den blev opført af Peder Isagers omkring 1760, hvilket står anført på gavlkvisten mod gården. ''Omgivelser'' I 1932 blev nye avlsbygninger opført, og anlægget placerer sig i forlængelse af hovedbygningen mod nord. Sammen med hovedbygningen danner de ramme om en større gårdsplads. Syd for hovedbygningen er en have med en sø. Herregården ligger lige ud til Limfjorden mod øst. ''Bygninger og gods'' 1658-1746: Herregården delt i en Vester og Øster Hindsels 1760: Nuværende hovedbygning opført 1804-1808: Fæstegårde frasolgt 1932: Nye avlsbygninger opført

''Fakta'' Adresse: Hindselsvej 24, 7790 Thyholm Kommune: Struer Kommune Tidligere: Thisted amt, Refs herred, Hvidbjerg sogn Ejer: Askov Overgaard (2017) Funktion: Landbrugsdrift/skovbrug, sundhedsklinikken Hjertelyz og turisme (2017) Størrelse: (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' Hindsels is a manor located in Western Jutland and dates back to the Middle Ages. It was part of Børglum diocese until the Reformation in 1536, when Hindsels passed to the Crown. From 1658 Hindsels was split in two halves owned by separate families, but it merged again in 1746 to become a large estate. Shortly after in 1751 the manor was bought by Peder Isager, and he erected a new three winged main building around 1760. Since 1827 the family Overgaard has been the owner of Hindsels.

''Publiceret''