Hindholm Privatskole


Skolebygning 1886, Anders Stephansens Minde


Bygning A, Dorothea Stephansens Minde.


Den tidligere forstanderbolig, nu administrationsbygning


Hovedbygningen, Hindholmgårdens gamle stuehus i baggrunden


Hovedbygningen.


Hovedbygningen med Hindholmgården i baggrunden


Luftfoto af Hindholm Privatskole fra syd

Intro

Hindholm. Her var Sjællands første folkehøjskole. Adresse: Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg.

Den første skole på stedet var en højskole, som forstanderen på Holsteinsminde (Nu Hjortholm Kostskole) Anders Stephansen etablerede på gården Hindholm i 1852. Det var den første folkehøjskole på Sjælland. Højskolen lukkede efter sommeren i 1914 på grund af vigende elevtal. I 1917 blev der etableret en realskole med kostafdeling i højskolebygningerne. Samtidig blev Hindholmgården frasolgt. Skolen fungerede som kost- og realskole indtil 1975. Herefter skiftede den status til en privatskole med 0.-10. klasse, først under navnet ”Skolen på Hindholm”, siden som ”Hindholm Privatskole”.


Højskolen havde kendte navne som forstandere. Den første forstander var cand. theol. N.J. Jensen, der var gift med Nanna f. Bojsen, og som virkede indtil 1864, hvor politisk arbejde og uoverensstemmelse med Anders Stephansen fik ham til at forlade stedet. Han blev afløst af den navnkundige Chr. Nielsen, der var gift med Stephansens plejedatter Laura f. Stallkneckt. Han ledede højskolen til sin alt for tidlige død i 1891. Chr. Nielsen havde som løjtnant været med ved Dybbøl og kom i prøjsisk krigsfangenskab. Dette har uden tvivl medvirket til, at han engagerede sig i forsvarssagen. Det faldt ikke i god jord hos bondestanden, hvorfra højskolens elever hovedsagelig kom, og det resulterede i et stagnerende og senere faldende elevtal.