Hindø

Intro

en 70 ha. stor fredet ø ud for Hee, som man kun kan komme til enten pr. gåben eller pr. cykel.

Langs den jyske vestkyst er der kun få fjorde, og i dem er der næsten ingen øer. Derfor er Hindø i Stadil Fjord en af de få undtagelser. En anden undtagelse er, at Stadil Fjord ikke mere er en fjord, men en 1713 ha. stor ferskvandssø. Hindø har været beboet så langt tilbage, man er begyndt med skriftlige indberetninger (sidst i 1200’tallet). Der er et meget rigt fugleliv på øen, fordi Hindø ligger på trækfuglenes rute. Det skaber et rigt fugleliv med især svømme- og vadefugle. Store flokke af gæs, hjejler og viber ses ofte på himlen over Hindø, også høge og mange forskellige mågearter holder til på øen. Under 2. verdenskrig var der så mange måger på øen, at salget af mågeæg kunne forrente øen i et år. Turen over broen, rundt på Hindø og tilbage er på ca. 5 km. På turen kan man opleve det karakteristiske vestjyske landskab, Stadil Fjord og øens strandenge og rørskove. Fra Hindø kan man mod syd se Ringkøbing bys silhuet og mod nord den smukke Stadil Kirke, der ligger lige ud til fjorden. Der er diskret skiltet, hvor man kan færdes.

Hindø Hindø ist ein ungefähr 70 ha geschützte Insel in Stadil Förde. Der Jütischen Westküste entlang gibt es nur wenige Förden, und da sind fast keine Inseln. Hindø ist eine von den wenigen. Heute ist Stadil Förde nicht länger eine Förde , aber ein 1713 ha Süßwasser See. Man weiß das Leute auf der Insel gewohnt haben, das geht hervor aus den schriftlichen Berichten von 1200. Es gibt viele Vögel auf der Insel, weil auf Hindø viel Zugvögel zu Hause sind. Sie schafft ein reiches Vogelleben, besonders mit Enten, Schwänen und Wattvögeln. Große Völker von Gänsen, Goldregenpfeifern und Kiebitze sehen die Leute oft am Himmel über Hindø. Es gibt auch Habichte und viele verschiedene Möwen. Unter dem 2. Weltkrieg gab es so viele Möwen auf der Insel, das der Verkauf der Möweneier der Insel ein Jahresverdienst beschaffen konnte. Die Tour über die Brücke rund um Hindø und zurück ist ungefähr 5 Kilometer lang. Auf der Insel kann man die charakteristische westjütische Landschaft, Stadil Förde, die Strandwiese und die Buschwerk sehen.