Himmestrup


Den nuværende hovedbygning er i virkeligheden den tidligere forpagterbolig, da Himmestrups gamle hovedbygning blev revet ned omkring 2010.


Himmestrup omkring 1930, hvor man ser både den tidligere hovedbygning og et stort trelænget avlsanlæg.

Intro

Himmestrup er en mindre herregård i området mellem Viborg og Randers. Herregården var for en periode ejet af den indflydelsesrige adelsslægt Scheel, men Himmestrup blev solgt, da overstaldmester Jørgen Scheel i 1749 manglede penge til at finansiere sin ekstravagante livsstil.

''Historien om Himmestrup'' Himmestrups første ejer var Lange Jens Hvas, hvis søn og enke i 1511 solgte gården til landsdommer Niels Clementsen. Den egentlige stifter af Himmestrup som hovedgård, var dog rigsråd Mogens Kaas, som samlede omkring 250 tønder hartkorn fæstegårde omkring herregården. Han ejede Himmestrup i perioden 1616-1656. I 1695 blev Himmestrup solgt til Benedicte Margrethe Brockdorff, som var enke efter Jørgen Skeel til Gammel Estrup, og administrerede godset på vegne af sin søn. Hun oprettede i 1697 stamhuset Gammel Estrup, og hendes søn Oberst Christen Scheel oprettede i 1725 grevskabet Scheel. Herregården Himmestrup kom ikke til at indgå i hverken stamhus eller grevskab og var dermed ikke bundet. Derfor kunne greve og overstaldmester Jørgen Scheel i 1749 sælge Himmestrup da han kom i økonomiske vanskeligheder pga. et stort luksusforbrug. I 1795 fik Hans Juul kongelig bevilling til at frasælge Himmestrups fæstegårde uden at herregården mistede sin hovedgårdsstatus. Th. Thomsen købte Himmestrup i 1923 og frasolgte derefter 115 ha til udstykning af 8 husmandsbrug. ''Markante ejere'' Ca. 1500: Lange Jens Hvas 1616-1656: Mogens Kaas 1695-1731: Christen Scheel 1731-1749: Jørgen Scheel 1787-1801: Hans Juul Læs mere om Himmestrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/himmestrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Himmestrups nuværende hovedbygning fungerede oprindeligt som forpagterbolig. Den er opført i 1920, men moderniseret i 2011 og består af to fløje som tilsammen danner et T med en sidefløj på stammen. Bygningen er opført i mursten og står i én etage med hvide mure og sort tag. Himmestrups forhenværende hovedbygning blev opført i 1830’erne som et trefløjet anlæg i én etage med tre gavlkviste. Bygningen var af bindingsværk, men blev omkring 1920 ombygget til grundmur. Denne tidligere hovedbygning blev revet ned omkring 2010. ''Omgivelser'' Avlsgården på Himmestrup er ligesom hovedbygningen nedrevet. Herregården har en fin have og vest for Himmestrups hovedbygning ligger en mindre lund. Området er karakteriseret ved åbne marker og skov mod nord. ''Bygninger og gods'' 1830’erne: Hovedbygning opført i bindingsværk og tre fløje Ca. 1920: Forpagterbolig opført og hovedbygning ombygget til grundmur 2010: Hovedbygning nedrevet 2011: Forpagterbolig renoveret og taget i brug som hovedbygning

''Fakta'' Adresse: Himmestrupvej 34, 8850 Bjerringbro Kommune: Viborg Tidligere: Viborg Amt, Middelsom Herred, Lee Sogn Ejer: Henrik Vestergaard (2017) Funktion: Agerbrug og maskinudlejning (2017) Størrelse: Ager 125 ha, skov 1 ha, park/have 1 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Bygningerne er ikke fredet (2017)

''English'' Himmestrup is one of Jutlands many smaller manors located in the area between Viborg and Randers. In the 18th century the manor was owned by the influential noble family Scheel, but was sold off in 1749 when the count and royal equerry Jørgen Scheel was unable to finance his extravagant lifestyle. The present main building is in fact formerly the managers house, which was reconverted when Himmestrups old main building was demolished around 2010.

''Publiceret''