Himmelstigen


Himmelstigen som den står på banegårdspladsen året 2013. Fotograf. Frank Bache Andersen. Foto: Vejle Stadsarkiv


Den nye banegårdsbygning i Vejle er her næsten færdigopført. I forgrunden ses gitteret til fundamentet til Himmelstigen. Fotograf: Erik With-Pedersen. Foto: Vejle Stadsarkiv


Himmelstigen på indvielsesdagen for Vejle Trafikcenter d. 1. marts 1999. Fotograf: Jakob Nygaard Christensen. Foto: Vejle Stadsarkiv.


Banegårdspladsen er under anlæggelse, og i forgrunden ses det støbte fundament til Himmelstigen. Til venstre er Borgvold ¤ under restauration, og til højre er den gamle teaterbygning. Fotograf: Erik With-Pedersen. Foto: Vejle Stadsarkiv

Intro

Noget af det første, der møder tog- og busrejsende, når de rejser til og fra Vejle, er Bjørn Nørgaards skulptur Himmelstigen. Den imposante skulptur i granit, støbejern og vand knejser lige uden for indgangen til banegården i Vejle.

Lige uden for Vejle Banegård står Bjørn Nørgaards skulptur Himmelstigen. Den er umulig at overse, når man krydser pladsen, og den rige udsmykning på Himmelstigen inviterere til, at man går på opdagelse på skulpturens sider.

Jacobs drøm
Nørgaard har fået inspiration til Himmelstigen i den gammel testamentlige historie om Jacob, der under en rejse i ørkenen, drømte og så en stige, der strakte sig helt op til himlen. Ad den stige kunne Guds engle rejse op og ned mellem himlen og jorden.

Trapper, stiger og tallet tolv
Der kan ses mange andre former for trapper og stiger på Himmelstigen, som kan tolkes som et symbol på en åndelig eller religiøs stræben.

Tallet tolv går også igen på skulpturen, som en henvisning til de tolv himmeltegn eller de tolv disciple.

På den ene side af Himmelstigen, den der vender væk fra banegården, ses en grå rektangel - måske et bord. For enden af bordet sidder en hel menneskefigur, der kan være Jesus, og rundt omkring bordet sidder andre figurer, der kan være disciplene. Een af figurerne har rejst sig, og er på vej væk. Måske er det Judas.

Runerne
I kløften på stenen er der skrevet i runeskrift, at Bjørn Nørgaard er kunstneren. Der står "Jeg Bjørn gjorde (...) denne sten.

Henvisninger:
Vejleguiden.dk - De 12 steder.