Himlingøje


Himlingøje, . Gravhøjeneer idag svære at se pga. bevoksning. Der er nu planer for en bedre formidling på stedet.


Himlingøje, 2. Jernbanen skærer sig midt gennem jernalderens gravfelt og høje


Himlingøje, 3. Ved vintertid tegner de overgroede høje si en smule tydligere.

Intro

Gravpladsen ved Himlingøje fra cirka 200 e.Kr. er en af oldtidens rigeste i Danmark. De ældste af gravpladsens mindst 14 grave har været dækket af store høje af græstørv. Højbegravelser var i jernalderen yderst udsædvanlige og fortæller, at gravfeltet tilhørte en særlig fornem slægt...

Gravpladsen ved Himlingøje fra cirka 200 e.Kr. er en af oldtidens rigeste i Danmark. De ældste af gravpladsens mindst 14 grave har været dækket af store høje af græstørv. Højbegravelser var i jernalderen yderst udsædvanlige og fortæller, at gravfeltet tilhørte en særlig fornem slægt. Gravenes indehold af eksklusive, romerske genstande som for eksempel drikke- og spiseservice af glas, bronze og guld underbygger denne opfattelse. I dag er fire bevarede gravhøje de sidste synlige vidnesbyrd om det høvdingedynasti, som omkring 200 e.Kr. dominerede det østlige Danmark, og som formodentlig bar kimen til et samlet dansk rige. ''Hjem fra kamp i småstykker'' En af gravene havde en særlig grum historie at fortælle: Under en nu forsvundet høj havde man begravet en cirka 20-årig ung mand i en udhulet egestamme sammen med et rigt udstyr af fornemme romerske genstande. Så langt så godt. Men ved udgravningen kunne man se, at knoglerne ikke var placeret anatomisk korrekt - liget måtte have været parteret og næsten opløst, da det blev lagt i graven. Det rige udstyr tyder på, at den unge mand har været høvdingesøn. Måske har han været i soldatertjeneste i den romerske hær, men faldet i et fremmed land og kommet hjem i småstykker.