Hillested kirke


Hillested kirkegård


Indre set mod øst,


Orgel nyt.


Dåbsfad o.1650, døbefont sidste halvdel 1200-tallet, gotlandsk arbejde af kalksten


Prædikestol, ung-renaissance o.1580.


Prædikestol beslægtet med altertavlen


Altertavle, ung-renaissaance o.1580.


Kirkens kapel


Skrift over døren i kirken


Indgang


Kirken set fra kirkegården på den anden side af vejen


Kirken set fra sydøst


Hillested kirke - set fra syd


Hillested kirke - døbefond af gotlandsk kalksten


Hillested kirke - set fra sydøst


Hillested kirkegård


Hillested kirkegård


Kirken set ude fra vejen


Indre set fra alter

Intro

Kirke i munkesten med romansk kor med apsis og skib og med senromansk vestlig forlængelse og tårn. Tårnet har skiffertækket pyramidespir. Mod den blanke mur står enkelte detaljer hvidtede.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Registrerede gravminder på Hillested kirkegård


Kirken hørte i gamle dage under grevskabet Knuthenborg.
Engang lå der et såkaldt ”bedested” ved kirken. Det er et gammelt ord for en rasteplads, hvor man kunne vande hestene og kusken tage sig et hvil.
I 1950'erne blev bedestedet inddraget under kirkegården. Det er således de døde, som hviler på det gamle bedested, mens kirkens gudstjeneste kan fremdeles anbefales som den bedste rasteplads for rastløse sjæle.
Kirken har i katolsk tid været viet til Sankt Andreas.Altertavlen er ungrenæssance fra o 1580. Prædikestol fra renæssancen.
Tidliggotisk døbefont af gotlandsk kalksten, kummen omgives af spidse "bægerblade".
Det ottekantede nederlandske dåbsfad fra o. 1650 er skænket til kirken 1688. En kopi af fadet er udført 1894 og bruges i dag.
Orgelet har 10 stemmer, og er fra 1987.