Hevringholm


Oprindeligt lå Hevrinholm ved et større voldanlæg med grave og banker sydvest for den nuværende gård. Den nuværende hovedbygning er opført omkring år 1800 med en sidefløj tilføjet i 1870.
Intro

Gården Hevringeholm har været hovedsæde for familien Rosenkrantz. Den kendes tilbage fra 1377. Sydvest for gården har der ligget et voldsted.

Sydvest for gården Hevringholm har der ligget et voldsted. Dette voldsted har bestået af en banke med omliggende grave og vold. Der blev fundet fundamentsrester af to aflange bygninger, og der er igennem tiden oppløjet keramik fra middelalderen. Voldstedet er nu fuldstændigt udjævnet.


''Historien om Hevringholm'' Hevringholm var Rosenkrantzernes gamle hovedsæde og deres tilknytning til stedet kan føres tilbage til sidste halvdel af 1300-tallet, hvor Niels Iversen Rosenkrantz nævnes til Hevringholm. Det er fra denne Niels Iversen, at alle optegnede medlemmer af Rosenkrantz-slægten nedstammer. Men Hevringholm forblev ikke i Rosenkrantz-slægtens eje. Efter nedarving og giftermål endte herregården på hænderne af Eske Bille og Elsebe Skram, som var datter af Kirsten Rosenkrantz. Da Eske Bille døde i 1608 efterlod han sin enke i dyb gæld, og Hevringholm blev opkøbt af den berygtede godsspekulant Eske Brock til Gammel Estrup. Efter Eske Brocks død fulgte en tid med skiftende ejere, hvor Hevringholm blandt andet var på kronens hænder. I 1667 blev herregården købt af Hans Friis og var i denne slægts eje frem til 1783. Joachim Beck-Friis søgte om tilladelse til at ophæve stamhuset og Hevringholm blev i 1783 solgt til Laurids Sørensen som solgte fæstegårdene fra godset og udstykkede dele af selve herregårdens jorder. ''Markante ejere'' 1377-1407: Niels Iversen Rosenkrantz 1608-1625: Eske Brock 1667-1695: Hans Friis 1762-1783: Joachim Beck-Friis 1796-1813: Peter Severin Fønss Læs mere om Hevringholm på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/hevringholm danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den nuværende hovedbygning blev opført af P.S. Fønss i begyndelsen af 1800-tallet. Bygningen fremstår i delvis grundmur og bindingsværk, med en gennemgående gavlkvist midt for. I 1870 blev en mindre sidefløj tilføjet. I begyndelsen kaldtes bygningen ”Ny Hevringholm” indtil P.S. Fønss nedrev det oprindelige Hevringholm, som lå længere inde i landet mod sydvest. Det tidligere Hevringholm var opbygget på et større voldanlæg med grave og banker. Det var opført i midten af 1600-tallet, sandsynligvis under Frands Lykke og bestod af et borganlæg med hvælvede kældre, to etager, tårn og kapel. ''Omgivelser'' Det oprindelige Hevringholm lå strategisk godt i et utilgængeligt kær, som strakte sig på begge sider af åen, der gjorde skel mellem Rougsø og Sønderhald Herred. Resterne af voldstedet blev i sidste del af 1900-tallet udjævnet. Det nuværende Hevringholm ligger få kilometer fra kysten og er omhegnet af en stor have med høje træer. '' '' ''Bygninger og gods'' 1300-tallet: Rosenkrantzernes stamsæde 1608: Købt af Eske Brock 1695: Stamhus oprettet 1783: Herregården udstykkes Ca. 1800: Ny hovedbygning

''Fakta'' Adresse: Hevringholmvej 10, Vivild, 8961 Allingåbro Kommune: Norddjurs Tidligere: Randers Amt, Sønderhald Herred, Vivild Sogn Ejer: Benny Kirkebække Christensen (2017) Funktion: Agerbrug og skovdrift, boligudlejning (2017) Størrelse: Ager 640 ha, skov 55 ha, park/have 20 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ikke fredet (2017)

''English'' Hevringholm dates back to the 14th century and were then owned by the noble family Rosenkrantz until the beginning of the 17th century. In 1608 Hevringholm was bought by Eske Brock Hevringholm who owned extensive amounts of land. The main building was built around 1800 and in 1879a sidewing were added. An earlier main building from the 17th century was located southeast of the current building.