Hestholm


Marksgården Hestholm ved Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Gården Hestholm nævnes første gang i 1445, og de ældste dele af bygningerne stammer helt tilbage fra 1595.

Værftsgården Hestholm syd for Tønder var i mange år et kancelligods, der var ejet af Gottorp-hertugerne og senere kongen. Gården nævnes første gang i 1445, og de ældste dele af bygningerne stammer fra 1595. I 1606, blev ladegårdsdriften på Hestholm nedlagt, og jorderne blev bortforpagtet. Gården gik over i privateje i 1699 og har været det siden. I 1779 udskiltes en del af jorden til den nye gård Mejerholm, der også havde status som kancelligods.

Den nuværende hovedbygning menes at stamme fra sidst i 1700-tallet. I 1970 opførtes et nyt staldkompleks og stråtagene afløstes af eternittag. I 1975 blev også stuehuset restaureret. I 1992 var der der 63 ha. til gården, der alt var udpagtet.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. II B