Hesten fra Thoruplund


Skeletrester fra hest, ca. 250 e.Kr. Fundet ved et hus på en boplads nær gården Thoruplund øst for Odense. Skeletresterne findes nu på Møntergården i Odense.

Intro

Boligen er livsvigtig for mennesket. Det er derfor ikke mærkeligt, at man igennem flere tusind år har haft den skik at nedgrave ofre til guderne i og ved husene. Ved Thoruplund nedgravede jernalderbønderne dele af en hest ved et hus på bopladsen.

På gudernes bud
Tro og ritualer har siden oldtiden formet livet på Fyn. Med håbet om gudernes velvilje har fynboerne sendt gravgaver af sted til de dødes rige, bygget kirker og smykket sig med både thorshamre og kors.

Magiske dyr
Natur og tro har siden den ældste stenalder været nært forbundet. Fynboerne i stenalderen levede af at gå på jagt, fiske og indsamle spiselige planter. Man var fuldstændig afhængig af naturen og dyrene, og derfor blev de en del af den religiøse verden, som man tilbad. Men også langt senere, i middelalderen og nyere tid, er dyr blevet tillagt magiske egenskaber.

Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.