Hessvej


Direktør Harald Einar Hess (1891-1969), direktør for C. M. Hess Fabrikker og søn af virksomhedens grundlægger C. M. Hess (1851-1929). Portrætfoto 1944, taget i forbindelse med Harald Hess 25-års jubilæum i virksomheden. Fotograf: H.P. Jensens Eftf.


Hessvej, 2008 Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejen har navn efter Harald Hess (1891-1969) direktør for A/S C. M. Hess’ Fabrikker, søn af C. M. Hess (1851-1929), virksomhedens grundlægger.

Harald Hess købte i 1930 jord ved Vejle fjord og indrettede der sommerbolig for sig og sin familie. Fra 1964 tog familien permanent ophold i boligen.

Da samtlige veje i sin tid skulle have navn, henvendte sognerådet sig til beboerne i området og udbad sig forslag, og fru Harald Hess jun (gift med en sønnesøn til C.M. Hess) foreslog da bl.a. Hessvej til minde om svigerforældrene, der havde været de første beboere på vejen. Sognerådet bifaldt forslaget.