Hesselvad stenkisteIntro

Kisten har været brugt ved en begravelse midt i bronzealderen for 3.400 år siden.

'''Da man i 1990érne skulle bygge den nye Esbjergmotorvej mellem Kolding og Esbjerg, skulle en del gravhøje undersøges af arkæologer.''' '''Heriblandt gravhøjen Bredhøj.''' '''Den velbevarede stenkiste blev netop fundet i "Bredhøj", syd for Lejrskov. ''' '''Kisten blev målt op og efterfølgende flyttet til Hesselvad bro.''' '''Stenkisten menes at være brugt ved en begravelse midt i bronzealderen for ca. 3.400 år siden. ''' '''Sammen med kisten blev der fundet en sav i bronze, og nogle bronzebeslag der muligvis stammer fra en klapstol i træ. ''' '''Træet var for længst rådnet væk.''' ''' '''