Hesselmed


Udsnit af interiør fra Hesselmed. Foto: Lars Chr. Bentsen. Museet for Varde By og Omegn


Hesselmed set fra luften, 2008. Historisk Atlas


Genstande som denne smukke kommode med kineserier fra Hesselmed, som i dag er på Varde Museum, vidner om herregårdens storhedstid. Foto: Lars Chr. Bentsen. Museet for Varde By og Omegn


Hesselmed smukt renoveret efter flere års forfald. Foto: Lene B. Frandsen, 2009. Museet for Varde By og Omegn

Intro

Den første hovedgård med navnet Hesselmed blev opført i 1500-tallet. Herregården med voldanlæg er stadig et typeeksempel på den beskedne vestjyske herregård.