Hessellundvej 4


Hessellundvej 4, Gørding Sogn

Intro

Hessellundvej 4, matr. nr. 3a Hessellund. Manden på den her nævnte ejendom, husmand Jep Jensen, kaldet Jep skrædder fik ved udskiftningen år 1800, tillagt et forholdsmæssigt stykke hedejord i Sdr. Gørding.

Manden på den her nævnte ejendom, husmand Jep Jensen, kaldet Jep skrædder, gårdmand og sognefoged Niels Christensen, Gørdinglund, gårdmand Mads Andersen, Huulgård og husmand og kroejer Anders Olsen, Nørre Gørding, alle fæstere af Bramming Hovedgårds ejer, fik ved udskiftningen år 1800, hver tillagt et forholdsmæssigt stykke hedejord i Sdr. Gørding, idet de fra gammel tid havde haft ret til brændselsgravning i nævnte hede beliggende ved Srd. Lourupvej i Sdr. Gørding.

Efter Jep Jensen, overtog sønnen Jens Jepsen ejendommen i fæste, men han døde efter få år, og enken , Karen Jacobsdatter, giftede sig igen med Mads Nielsen, der så i 1832 trådte til som fæster. I 1854 trådte Hans Nielsen så til , og han blev den sidste fæster på ejendommen, idet han i 1874 købte den fri til selveje. Forinden havde han købt og overtaget naboejendommen matr. Nr. 12a Hessellund og han blev således ejer af 2 ejendomme. Disse 2 ejendomme solgte han i 1880 til sin søn Niels Hansen. Da ejendommen Matr. Nr. 12a blev købt, fulgte 2 tidligere ejere med som aftægtsfolk, nemlig Niels Thomsen og hustru og Terman Nielsen og hustru, og Niels Hansen fik således 3 par aftægtsfolk at forsørge. Niels Hansen drev de 2 ejendomme indtil 1911, bygningerne på matr. 12a var fjernet , og jorden var tillagt matr. 3a. Jeppe Møller, som havde overtaget gården 1911, købte 1926 en parcel , matr. Nr. 13c , som han lagde til gården , og solgte den så i 1937 til Valborg og Peter Boysen, og de drev den sammen indtil 1959, men så blev Peter Boysen syg og døde, men Valborg drev gården videre med en af sønnerne, Jens Boysen, som bestyrer.

Gården var nu på 12 ha. men i 1960 blev der købt en ejendom, beliggende ved Troldhøjvej, jorden grænsede ind til gårdens jorder og blev sammenlagt med disse, mens bygningerne blev fjernet. I 1963 blev Jens Boysen gift med Grete Madsen fra Holsted Mølle, og de overtog samtidig gården, mens Valborg flyttede til Gørding, hvor hun boede i mange år, først i Søndergade og senere i Kærnevænget. Grete og Jens Boysen udvidede bedriften ganske betydelig, der blev investeret i nye avlsbygninger, ligesom der blev bygget nyt stuehus. I 1985 blev gården Terpvej 23 købt, bygningerne og et mindre areal blev 1996 solgt, og resten af jorden tillagt deres egen gård, så den nu er på 56 ha. Desuden er lejet flere arealer, bl. a. jorder fra Gørdinglund, så der nu hører ca. 120 ha. til gårdens drift. På gården er stor besætning af malkekvæg, RDM. Grete og Jens Boysen solgte gården 2003 til sønnen Finn Boysen. Finn Boysen har senere solgt til de nuværende ejere, Jens og Johan Johannesen