Hessellundgård


Hessellundgård, Gørding Sogn

Intro

Hessellundgård matr.nr. 2a Hessellundvej 16. Hessellundgård blev ved udskiftningen omkring år 1800 tildelt ca. 105 tdr. land i et samlet stykke, gården lå da som fæstegård under Bramming Hovedgård, men blev sikkert købt fri til selveje 1812.

Hessellundgård blev ved udskiftningen omkring år 1800 tildelt ca. 105 tdr. land i et samlet stykke, gården lå da som fæstegård under Bramming Hovedgård, men blev sikkert købt fri til selveje 1812, samme år som Gørdinglund, mens de otte husmænd i Hessellund først blev købt fri langt senere, omkring 1875.
Jørgen Jørgensen, som købte gården fri, solgte den i 1837 til sin søn Johan Jørgensen, der var gift med en datter fra Petersgård i Bjerndrup. Johan Jørgensen døde i 1866 og enken afstod gården til sin søn, Jørgen P. Johansen, men blev boende på gården som aftægtskone. Jørgen P. Johansen døde 1897, 57 år gammel, og hans enke, som hed Ane Marie, lod sønnen Laurids M. Johansen overtage gården. Hun fik også en aftægt tinglyst på gården.

Når en gård eller ejendom blev solgt, var sælgerne nødt til at sikre sig en aftægt, for i det hele taget, at kunne eksistere. Gården gik stadig i arv fra far til søn, idet Johannes Johansen i 1931 overtog gården efter sin far. Han blev gift med Valborg Sørensen, datter af Søren P. Sørensen, Damkjærgård i Sdr. Bøel. Hun døde tidlig, og han var enkemand i mange år. En søn og svigerdatter, Hanne og Laurids Johansen overtog gården efter ham, og da de i 1992 afstod den til en søn, Per J. Johansen, flyttede de til Bramming, hvor de købte hus. Gården har således været i samme slægts besiddelse i 7 slægtled, næsten 200 år.