Hesselagergård


Stereofoto. Hesselagergård. Haveanlæg.


Udklip. Trykt tegning af herregården Hesselager


Udklip. Trykt tegning af herregården Hesselagergård.


Luftfotografi af Hesselagergård


Herregården Hesselagergård


Herregården Hesselagergård


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Hesselagergård

Intro

Hesselagergård omtales første gang i 1419. Den er en landsbyhovedgård, som flyttede ud fra Hesselager for at udnytte mulighederne i kystskoven og satse på andet en kornavl.

H.C. Andersen besøgte Hesselagergård 17. august 1842 samt 21. juni 1850, begge besøg i forbindelse med ophold på Glorup. I Andersens dagbogsoptegnelse fra 17. august 1842 omtales herregården:
”Hesselagergaard, ældgammel, saa løierlig kantet Gaard midt i en udtørret Søe, bygget af Cantzler Johan Friis 1570. Smuk Skov og bakket; Langeland laae klart solbelyst ud for os.”