Hesselager


Postkort fra Hesselager. Tilhører Gudme Kommunes Lokalhistoriske Arkiv.


Gammel Hesselager. Tilhører Gudme Kommunes Lokalhistoriske Arkiv.


Postkort fra Hesselager. Tilhører Gudme Kommunes Lokalhistoriske Arkiv.


Postkort fra Hesselager. Langgade. Tilhører Gudme Kommunes Lokalhistoriske Arkiv.

Intro

Hesselager er nævnt første gang 1183 i formen Heslaker. Forleddet er navneordet hæsli, som betyder hasselbevoksning. Efterleddet er ’-ager’, der betyder dyrket jord i almindelighed.