Hessel


I det frodige område syd for Grenå finder vi herregården Hessel, hvis hovedbygning fra 1802 består af to hvidkalkede fløje med sort sokkel og rødt tegltag.

Intro

Hessel kendes fra 1328 og har gennem tiden tilhørt fremtrædende adelsslægter som eksempelvis Kaas, Krabbe, Lykke og Skeel. Af disse ejere var Albret Skeel en af de mere temperamentsfulde. I 1623 endte han i en tvist med Kong Christian 4. (1588-1648) og blev efterfølgende afskediget som rigsadmiral.

''Historien om Hessel'' Vi kan spore herregården Hessel tilbage til middelalderen, hvor Niels Svej ejede den i 1328. Frem til begyndelsen af 1600-tallet var herregården ejet af fornemme adelsslægter som Kaas, Krabbe og Lykke. I 1623 blev Hessel solgt til den magtfulde rigsadmiral Albret Skeel, som ligeledes ejede den nærliggende herregård Katholm. Albret Skeel var en temperamentsfuld herre og efter et sammenstød med Kong Christian 4.(1577-1648) i 1623 måtte han gå af som rigsadmiral. Under Albret Skeels ejerskab blev Hessel forenet med Katholm, men i 1691 blev Katholm solgt fra af Jens Maltesen Sehested. Frem til 1760 er Hessels historie præget af stabilitet, hvor herregården blev nedarvet i samme familie. I de efterfølgende årtier er herregårdens historie derimod præget af hyppige ejerskifter og flere gange endte herregården på auktion. I 1818 fik kammerråd Christen Lanng tilladelse til at sælge en parcel, og i 1840 blev Hessel solgt til Carl Gerhard de Lichtenberg, som efterhånden frasolgte de fleste af fæstegårdene. I dag drives Hessel som et moderne landbrug baseret på agerbrug og skovdrift. '' '' ''Markante ejere'' 1328: Niels Svej 1623-1630: Albret Skeel 1714-1749: Henrik Hoffel 1798-1835: Christen Lanng 1840-1868: Carl Gerhard de Lichtenberg Læs mere om Hessel på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/hessel-djursland danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Forud for Hessels nuværende hovedbygning stod en trefløjet bindingsværksbygning i én etage, som Henrik Hoffel eller dennes søn lod opføre i midten af 1700-tallet. I 1802 ombyggede Christen Lanng hovedfløjen og den vestre fløj til grundmur, som nu står hvidkalket med mørk sokkel og rødt tegltag. Den østre fløj af det gamle bindingsværkskompleks stod indtil 1960, hvor den blev revet ned. Hovedbygningen består derfor kun af to fløje i dag. ''Omgivelser'' Til Hessel hører et avlsanlæg, hvis asymmetriske bygninger tilsammen danner en firkantet gårdsplads. En buet allé af træer leder op til hovedbygningen, som ligger i anlæggets nordøstlige hjørne. Jorden omkring gården er god muldjord og det jævne terræn egner sig godt til landbrug. Få kilometer øst for gården ligger fine sandstrande ud til Kattegat, hvor herregården bl.a. har foretaget en række udstykninger til sommerhusgrunde. ''Bygninger og gods'' Midt 1700-tallet: Trelænget bindingsværksbygning opført 1802: Hovedfløj og vestfløj opført i grundmur Ca. 1840: Fæstegårde frasælges 1960: Østre bindingsværksfløj nedrevet

''Fakta'' Adresse: Aarhusvej 75, 8500 Grenå Kommune: Norddjurs Tidligere: Randers Amt, Djurs Herred, Ålsø Sogn Ejer: Knud Erikstrup (2017) Funktion: Agerbrug og skovdrift (2017) Størrelse: Ager 340 ha, skov 26 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Bygningerne har middel til høj bevaringsværdi 3-4 (2017)

''English'' In the fertile area south of the town Grenå we find the manor Hessel, whose main building from 1802 consists of two white-washed wings with black base and a red tile roof. The manor was first mentioned in 1328 and over the years belonged to Danish noble families such as Kaas, Krabbe, Lykke and Skeel. In the mid-18th century the manor passed to bourgeois or peasant owners, and over the following 80 years the manor often passed from hand to hand, who often went bankrupt. The present main building is a modest sized building from 1802. '' ''

''Publiceret''