Hesseløgade


Store Eksercerplads, Aalborg ca. 1910. Store Eksercerplads lå der, hvor det nuværende Ø-gadekvarter ligger.

Intro

Gaden er opkaldt efter Hesselø, en lille ø på 0,7 km2 beliggende i Kattegat knap 30 km nord for Hundested. Navnet menes at stamme fra et gammel dansk ord, hæsli med betydningen "hasselkrat".

Hesseløgade er beliggende i Øgadekvarteret på det tidligere militære område "Store Eksercerplads". Den blev navngivet den 09.09.1942 sammen med 6 andre gader i området mellem Fyensgade, Sjællandsgade og Sønderbro. På dette tidspunkt var flere af gaderne allerede bebygget, og det fik postvæsenet og de kommunale kontorer til at efterlyse navne til gaderne.

Den Store Danske Encyklopædi GTL Aalborg byrådsforhandlinger C-18-1942