Hesnæs


Hesnæs by med de rørbeklædte huse


Hesnæs havn med lystsejlere og fiskerbåde


Havnefogedens hus bygget i


Hesnæsvej 76. Huset er som de øvrige huse oprindelig indrettet med stald i den nordlige ende.


Standen syd for Hesnæs


Hesnæs savværk opført i1901. Produktionen standsede i 1984 og savværket blev revet ned i 2010.

Intro

Hesnæs Fiskerleje med de karakteristiske stråbeklædte huse og den hyggelige lille havn er en del af Det Classenske Fideicommis besiddelser på Østfalster. En del af husene er nu i privateje.

I Kancelliets brevbøger 1551 omtales Hesnæs som Hestnes fiskerleje. I 1585 erhvervede Kronen Hesnæs med 11 fiskeboder og 5 bundgarnsstader ved mageskifte med Peder Gyldenstjerne på Bønnet. Hesnæs blev købt af J.Fr. Classen i 1771 for 900 rdl. Ved stormfloden i 1872 blev størstedelen af bebyggelsen ødelagt, men kort efter genopbygget på initiativ og bekostning af Det Classenske Fideicommis ved arkitekt Vilhelm Tvede. Vilhelm Tvedes huse var bindingsværk med gule tavl. Sønnen Gotfred Tvede overtog arbejdet som Fideicommissets arkitekt efter faderens død, og det er i hans tid, husene blev beklædt med strå og udskårne gerigter. Stråbeklædningen skulle beskytte mod vind og havgus, altså en enkel isolering af de oprindelige ½ stens mure. Husene blev bygget med beboelse i den ene ende af huset og stald i den anden. I dag er stråbeklædningen, de udskårne gerigter ved døre og vinduer sammen med beliggenheden ved den lille havn og midt i skoven en vigtig del af stedets identitet.