Hesbjerg Slot


Hesbjerg Slot med avlsbygninger


Hesbjerg Slot set fra parken.

Intro

Hesbjerg Slot, Hesbjergvej 50, 5491 Blommenslyst Hesbjerg slot er en lokalitet med en meget omskiftelig tilværelse. Privat eje, klosterejendom, ryttergods opkøb af jord og ejendom samt udstykning.

Det gamle adelige sæde Hesbjerg (Hæsbjerg), i Ubberud sogn ( det meste tilliggende er i Sanderum sogn) er formentlig en af Fyns ældste ejendomme. Der siges at være en vis historisk sandsynlighed for at landsbyen Ravnebjerg har hørt under Hesbjerg. Hesbjerg omtales i Dalum klosters jordebog 1587
( Hiestbierg Enemærke Skouff)
I 1882 samledes de to gårde, Store og Lille Hesbjerg af Hans Roulund, som fra 1809 havde ejet Ll. Hesbjerg.
Ca. 1800 blev der anlagt et teglværk og en fajancefabrik (lukket i 1822). Der findes fajance fra fabrikken på Fyns Stift.
På en høj syd for slottet lod Roulund i1844 opføre et udsigtstårn.
Ifølge overleveringen skulle de sidste ulve på Fyn være blevet ned lagt i Hesbjerg skov i 1812 ( Ulvemaen)
1880 opfører H.C.A. Milo den nuværende hovedbygning.


År ?? Christian Hessebjærg
1661 Landsdommer Jens Lassen efter en godsauktion
1719 Det fynske ryttergods
1764 Stiftsbefalingsmand C.H. von Heinen Store Hesbjerg
1793 Komtesse Birgitte Eleonora Rantzau fik tilskødet Ll. Hesbjerg
1809 Hans Roulund Ll. Hesbjerg
1822 Hans Roulund samler de 2 gårde
1854 Hans Chr. Roulund (søn)
1864 Hans Mortensen
1865 Forlagsboghandler H.C.A. Milo som senere tilbagekøbte skoven fra Dalum Kloster
1868 tilkøbes Øghavehus
1896 Karl Chr. Milo (brodersøn)
1899 Ubberud Kirke købes
1913 Baron Holck Holckenhavn
1917 Overretssagfører Harald Gustav Rich
1918 Skovridder Steen Gibelhausen
1922 Horsens Bank efter tavangsauktion
1924 Sjælland og Fyns Stifters Udstykningsforening 55 ha udstykkes
1924 Overskovfoges Poul Andersen Langesø køber skoven
1924 Landbrugskandidat Løjtnant Poul Andersen
1933 Fritz Lensgreve Blycher Altona
1949 P. Eilenberg
1951 Jordlovsudvalget udstykkede så der var en hovedparcel på 41 ha


1951 Direktør J Rose købte hovedparcellen på 41 ha.
Herefter var der skiftende ejere til Jørgen Lauersen Vig i 1950erne købte Hesbjerg og drev forskellige former for højskole på stedet og de sidste leveår russisk klostervirksomhed, angiveligt er det en russisk
klosterorden der har overtaget slottet efter Jørgen Lauersen Vigs Død ca. 2006