Hertugstenen


Hertugstenen i Roden Skov ved Gråsten.


Pæl ved vejen der viser ind til Hertugstenen. Foto Preben Vagn Knudsen.


Hertugstenen med stien i baggrunden. Foto Preben Vagn Knudsen.


Hertugstenen i Roden Skov. Foto Preben Vagn Knudsen.

Intro

Hertugstenen i Roden Skov er rejst af Hertug Ernst Günther II (1863-1921), som minde om den første buk han skød i skovene omkring Gråsten.

Hertug Ernst Gunther II var født 1863. Han var ikke myndig, da hans far døde i 1881, så først i 1884, da han blev myndig, overtog han Gråsten slot, som han mest benyttede som sommerresidens. Den unge hertug var ivrig jæger. Da han 24 år gammel nedlagde sin første buk, og han har han ment, at denne bedrift måtte huskes, og lod rejse en sten på det sted i skoven, hvor bukken faldt. Stenen står i Roden skovs nordøstlige område. Den er ikke helt let at finde, da den står ca. 5o meter fra vejen i en bøgebevoksning lige inden man kommer til Dyremose-engen. Der er skilt ved skovvejen med henvisning til stenen.

Stenen er tidligere ledsten, på hvilken man har slebet en glat flade, hvor teksten er indhugget.

Læse mere på:
http://www.oehus.dk/gstskov/index.htm