Hersomgård


Hersomgård var indtil omkring 1800 en betydelig herregård placeret ved rige engområder langs med Skals Å. Efter udstykninger i 1810-1815 og igen omkring Første Verdenskrig er gårdens jordtilligende blevet kraftigt reduceret.

Intro

Hersomgård ligger nordøst for Viborg, hvor Skals Å bringer næring til frodige enge. Hersomgård syner ikke af meget i dag, men gårdens historie strækker sig tilbage til middelalderen. Omkring 1800 blev herregården kraftigt udstykket, og den havde efterfølgende størrelse som en proprietærgård.

''Historien om Hersomgård'' Hersomgård kan spores tilbage til adelsmanden Stig Vesteni, som ejede den middelalderlige hovedgård i 1496. Han ejede ligeledes den nærliggende herregård Holmgaard. I 1609 gik Hersomgård til Børge Trolle og Anne Munk, men Børge Trolle døde allerede året efter, hvormed Anne Munk kom til at stå som ejer. Hun måtte imidlertid sælge herregården for at dække hendes afdøde mands gæld. I 1655 blev Hersomgård købt af rigsmarsk Anders Bille, som ledede den danske hær under den første Karl Gustav-krig (1657-1658). Han blev dødeligt såret da svenskerne stormede Frederiksodde, og han døde af sine kvæstelser i 1657. Under indtoget i Jylland nåede de svenske hære også til Hersomgård, hvor de nærliggende skove blev brændt ned. Adelsslægten Rosenørn ejede Hersomgård gennem det meste af 1700-tallet, men Søren og Jens Tydsch, som overtog herregården i 1798, udparcellerede efter kongelig bevilling hovedgården i 1810. Den ene hovedparcel blev yderligere udstykket i 1815. I 1880 gik Hersomgård på tvangsauktion og i 1911 blev den købt af et konsortium til videre udstykning. ''Markante ejere'' 1496- : Stig Vesteni 1610- : Anne Munk 1655-1657: Anders Bille 1699-1797: Slægten Rosenørn 1798- : Søren og Jens Tydsch Læs mere om Hersomgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/hersomgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' I 1798 nedbrød brødrene Søren og Jens Tydsch hovedbygningen på Hersomgård og opførte en ny i bindingsværk et stykke fra det middelalderlige voldsted. Denne bygning brændte imidlertid i 1835. Den nuværende hovedbygning består af en enkelt fløj i én etage, hvor visse elementer er af bindingsværk og andre af grundmur. Bygningen er hvidkalket med sort sokkel og taget er af mørke tagplader. ''Omgivelser'' Hersomgårds hovedbygning er omgivet af en trelænget avlsgård som ligger på nordsiden af hovedbygningen. Området omkring gården er præget af marker og landbrug. ''Bygninger og gods'' 1657-1660: Herregårdens skove brændt ned 1798: Hovedbygning nedbrudt og ny opført 1810-1815: Herregårdens jorder udstykket 1835: Hovedbygning nedbrændt

''Fakta'' Adresse: Teglgårdvej 20, 9500 Hobro Kommune: Viborg Tidligere: Viborg Amt, Rinds Herred, Hersom Sogn Ejer: Tina og Sean Thorvaldsen Bommer (2017) Funktion: - (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Herregården er ikke fredet (2017)

''English'' The manor Hersomgård is located northeast of Viborg between the two lakes, Rød Lake and Hærup Lake. The stream Skals Å runs through the landscape south of the manor characterized by lush meadows. Hersomgård has a history that stretches back to medieval times. In the 17th century much of the estate was destroyed during the wars with Sweden. Around 1810 and again 100 years later, the estate was parceled out, and the farm lands are now greatly reduced.

''Publiceret''