Herslebsgade


Herslebsgade, 1896. Til venstre den nyopførte Kirstine Seligmanns Skole, indviet den 26. oktober 1895. I baggrunden Teknisk Skole og yderst til højre porten ind til Latinskolen på hjørnet af Nørrebrogade og Kalkbrænderivej.


Herslebsgade og Højbanen set fra Vor Frelsers Kirkes tårn, 1941. I forgrunden det lille anlæg mellem Højbanen og de store bygninger i Herslebsgade. I baggrunden til højre er der malet røde kors på tage ved Vejle Sygehus. Fotograf: N.P. Larsen


Ove Malling Hersleb (1814-1900). Han blev i 1843 konstitueret som byfoged i Vejle og herredsfoged i Nørvang og Tørrild Herred. Han beklædte byfogedembedet i Vejle til 1861.


Højbanen og parkeringspladsen ved Herslebsgade, 1965.


Herslebsgade, 2008 Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejen har navn efter Justitsråd Ove Malling Hersleb (1814-1900) byfoged i Vejle 1845-1861

O. M. Hersleb var i 1843 blevet konstitueret som både byfoged i Vejle og herredsfoged i Nørvang og Tørrild herreder.

Gaderne, der blev anlagt i Hospitalsengen - Herslebsgade, Nutzhornsgade og Ørstedsgade - fik deres navne i 1897.